IKH tilbyder ambulant tværfaglig udredning, behandling, rådgivning og vejledning til børn og unge med kommunikationsvanskeligheder og funktionsnedsættelser i form af fysisk eller psykisk handicap.

Specialrådgivning dækker over en lang række faglige tilgange og derfor kan vi hjælpe børn og familier, som kæmper med komplekse og ofte sjældne diagnoser.

Billede af børn med Cerebral Parese

Vi har følgende specifikke tilbud til dig:

Rehabilitering og træning af børn og unge med fysiske og psykiske handicaps

IKH tilbyder individuelle genoptræningsforløb for børn og unge med fysiske og psykiske handicaps, der har et lægefagligt behov for genoptræning. Læs mere om tilbuddet her.

Neurorehabilitering (erhvervet hjerneskade)

IKHs Neuroteam tilbyder udredning og rehabilitering af børn og unge, som har fået en moderat til svær hjerneskade. Vi bygger på en specialiseret og tværfaglig indsats. Læs mere om tilbuddet her.

FamilieFOKUS

FamilieFOKUS er et landsdækkende palliativt tilbud for familier med børn, der har sjældne diagnoser og alvorlige sygdomme. Læs mere om tilbuddet her.

Ergoterapi

Ergoterapeuterne kan hjælpe børn, der har problemer med finmotorik, sanserne, daglige færdigheder og selvhjulpenhed. Læs mere om tilbuddet her.

Fysioterapi

Fysioterapeuterne kan hjælpe børn med forsinket udvikling eller fysiske handicap med at styrke den motoriske udvikling. Læs mere om tilbuddet her.

Halliwick svømning

Halliwick svømning kan hjælpe børn med fysisk handicap, lettere funktionshæmmede, ADHD-børn og psykisk udviklingshæmmede. Læs mere om tilbuddet her.

Musikterapi

Musikterapeuterne ved IKH er specialister i musikterapi for førskolebørn med svære kommunikative og sociale vanskeligheder. Læs mere om tilbuddet her.