Inden vi lægger os fast på team og program undersøger vi barnet grundigt.

  • Vi anvender standardiserede undersøgelser til afdækning af barnets funktionsniveau. Vi vurderer fagligt hvilke undersøgelser, der er relevante, og vi afklarer ligeledes hvilke faggrupper, der skal inddrages i første omgang.
  • Vi undersøger og beskriver barnet på kropsniveau og aktivitets – og deltagelsesniveau, ligesom vi også beskriver personlige faktorer og omgivelsesfaktorer.
  • Vi undersøger blandt andet barnets evne til at bruge grov- og finmotorik i hverdagen og beskriver både ressourcer og begrænsninger i aktivitet og deltagelse i almindeligt socialt liv.
  • Vi undersøger barnets oralmotorik - herunder mulighed for at bruge mund, tunge, læber med henblik på at kunne spise og tale.
  • Vi undersøger samspillet og kontakten med barnet, og de muligheder og forudsætninger barnet har for dette, og vi undersøger ligeledes evner og forudsætninger for at kommunikere med omverdenen.
  • Vi undersøger barnets evne til at bruge sine sanser og bearbejde de indtryk barnet får fra syn, hørelse, berøring, lugt, smag, muskel-/ledsans og balancesans.
  • Vi vurderer barnets mentale funktioner, og vi kortlægger de sociale behov og muligheder, der er for barnet og for familien.

Når disse undersøgelser er afsluttede, udarbejder vi en status, hvor såvel forældrenes informationer om barnets funktionsevne, samt informationerne fra de tværfaglige undersøgelser samles. På baggrund af dette kan vi give kommunen anbefalinger og sætte mål samt team til træningen.

Vil du vide mere om vores tilbud?

Udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Når du sender denne formular til os, giver du samtidig Specialrådgivningen, IKH lov til at opbevare og behandle dine data. Det vil sige, at vi opbevarer dit telefonnummer, så vi kan ringe til dig. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at kontakte Line Nørgaard på 29 10 39 80.

De oplysninger, som du afgiver, bliver opbevaret i overensstemmelse med persondataforordningen. Læs IKHs persondatapolitik her.

Mød hjemmetræningsteamet

Det faste team er basen i vores hjemmetræningstilbud. Når en sag er udredt sætter teamet det hold som skal følge jeres træning. Teamet består af koordinator og fysioterapeut Line Nørgaard, fysioterapeut Mette Fælling og ergoterapeut Mette Balselv.

Vi har i kraft af en bred faglig sammenhæng et solidt fundament for vores tværfaglige tilgang - et dybdegående indblik i hinandens faglighed og kompetencer. Det giver os optimale betingelser for at vurdere hvilke faggrupper, der skal indgå i det team som bliver sammensat i den enkelte hjemmetræningssag.

Specialrådgivningen, IKH består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, specialpædagoger, musikterapeuter, logopæder, psykologer og neuropsykologer, der er uddannede og autoriserede i det danske sundhedssystem. Derfor kan vi sætte lige præcis det team, som I har brug for i forhold til jeres ønsker til og behov for hjemmetræning.