Vi har fokus på, at træningen tager afsæt i barnets motivation. Børn opnår mere læring, når de er motiverede og dermed mere åbne for det, der skal ske. Vores træningsplaner er baseret på følgende viden:

  • Barnets egen aktivitet frembringer størst læring og aktiverer flere områder i hjernen end passiv behandling/stimulation
  • Antallet af gentagelser er vigtige for motorisk læring og udvikling
  • Der er evidens for at gentagelser øger neuroplasticitet og skaber nye synapser i hjernen.

Blandt andet derfor er motivationen og lysten til flere gentagelser meget afgørende i vores måde at tilgå, at stimulere og at træne barnet på.

Hjemmetræning skal også være sjovt

Hjemmetræningen skal opleves som sjov for barnet. Vi har en legende tilgang til barnet for at gøre det sjovt og meningsfyldt at træne. Det skal være spændende, give energi og glæde til barnet og resten af familien. Vi ved, at hele familiens trivsel er afgørende for behandlingsindsatsen og for behandlingseffekten. 

Vi har mange års erfaring i at overføre træning til leg og inddrage øvelserne som en naturlig del af hverdagsaktiviteter, også hos børn og unge, der kan have en kravafvisende adfærd, være ekstremt sky, være på et meget lavt kognitivt funktionsniveau eller på andre måder være svære at få til at deltage.

Vi hjælper med at prioritere i træningen, så den både kan foregå i et afgrænset tidsrum og indgå i de daglige rutiner i en almindelig hverdag.

Sådan planlægger vi et hjemmetræningsforløb

På baggrund af samtaler med familien samt fund fra undersøgelsen sættes det specialiserede team til barnets hjemmetræningsforløb. Teamet vil i samarbejde med familien tilrettelægge et individuelt hjemmetræningsforløb. Familiens input er vigtige, da forældrene kender barnet bedst. De ved for eksempel, hvordan og hvornår, der er bedst mulighed for tilegnelse af ny læring.

Vi udarbejder en målsætning for barnet i samarbejde med jer. Målene vil altid afspejle barnets og familiens behov. Vi ser på, hvad der er meningsfuldt for jer i sammenhæng med, hvad vi fagligt har vurderet er væsentligt for barnets udvikling.

Se tids- og faseplanen i en stor version ved at klikke på billedet

Et dynamisk forløb, der tilpasses efter behov

Forløbet vil altid være dynamisk og tage højde for ændringer i barnets og familiens situation, behov og udfordringer. Forløbet bliver således tilpasset og justeret undervejs, så vi sikrer rette indsats og fagpersoner.

Som forældre har man brug for løbende at afklaret de spørgsmål, der opstår. Det er en stor opgave at have et barn med vanskeligheder, og det er også en stor opgave at træne sit barn selv.

Vi ved, at forældre undervejs har brug for hjælp til at justere træningen, at få nye ideer, at have en sparringspartner omkring det helt praktiske i dagligdagen og meget mere.

Ud over den fastlagte indsats er vi til rådighed for undervisning, sparring og vejledning efter behov. Vi er nemme at komme i kontakt med og er fleksible for besøg eller møder over video.

Vil du vide mere om vores tilbud?

Udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Når du sender denne formular til os, giver du samtidig Specialrådgivningen, IKH lov til at opbevare og behandle dine data. Det vil sige, at vi opbevarer dit telefonnummer, så vi kan ringe til dig. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at kontakte Line Nørgaard på 29 10 39 80.

De oplysninger, som du afgiver, bliver opbevaret i overensstemmelse med persondataforordningen. Læs IKHs persondatapolitik her.

Mød hjemmetræningsteamet

Det faste team er basen i vores hjemmetræningstilbud. Når en sag er udredt sætter teamet det hold som skal følge jeres træning. Teamet består af koordinator og fysioterapeut Line Nørgaard, fysioterapeut Mette Fælling og ergoterapeut Mette Balselv.

Vi har i kraft af en bred faglig sammenhæng et solidt fundament for vores tværfaglige tilgang - et dybdegående indblik i hinandens faglighed og kompetencer. Det giver os optimale betingelser for at vurdere hvilke faggrupper, der skal indgå i det team som bliver sammensat i den enkelte hjemmetræningssag.

Specialrådgivningen, IKH består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, specialpædagoger, musikterapeuter, logopæder, psykologer og neuropsykologer, der er uddannede og autoriserede i det danske sundhedssystem. Derfor kan vi sætte lige præcis det team, som I har brug for i forhold til jeres ønsker til og behov for hjemmetræning.