Vi hjælper altid med at udarbejde målsætningen sammen med familien. Er det muligt sætter vi mål i samarbejde med barnet. Det betyder i praksis, at vi lytter til barnet og dem, der kender barnet bedst.

Vi benytter forskellige validrede målsætningsmetoderfor at sikre høj kvalitet og dokumentation for, at hjemmetræningen fungerer som vi ønsker det. 

Når træningen har været i gang i en periode følger vi op på de aktuelle mål. Målene evalueres, og der laves nye mål, eller der arbejdes med de samme områder, men nu med et højere mål end tidligere.

Fordelen ved at arbejde med meget konkrete mål er, at vi altid kan se, om barnet udvikler sig, og vi kan dokumentere det. Igennem hele forløbet udarbejder vi i fællesskab nye mål, når tidligere mål er evalueret. Dermed er der hele tiden er en relevant målsætning for barnet, som kan give retning på den daglige indsats.

Sådan arbejder vi med målene

Når målene er udarbejdet, klæder vi jer på til at træne med barnet gennem grundig og detaljeret vejledning. Herefter går træningen i gang gennem et det dagsprogram, som vi har tilrettelagt i samarbejde med jer.

Træningen foregår i størst mulig omfang igennem de daglige gøremål, der i forvejen er i en familie. Det kan for eksempel være træning i forbindelse med af- og påklædning. Her vil terapeuterne give vejledning i, hvordan barnet løser opgaven med størst succes og mestring, samtidig med at træningen indgår. På den måde vil der være masser af god træning i daglige aktiviteter og leg, uden at barnet oplever det som hårdt at træne.  

Familien får besøg af en eller flere terapeuter efter aftale og behov. I starten vil der ofte være brug for lidt flere besøg, indtil træningen og dagsprogrammet er godt i gang. Her er der mulighed for at justere træningen, give forældrene feedback og vurdere og følge op på om niveauet er passende til barnet. I det omfang det er nødvendigt - og giver mening vil vi kunne mødes med jer over video.

Tids- og faseplan

Tids- og faseplanen fungerer som målopfyldning og dokumentation for de gennemførte aktiviteter i forbindelse med tilsyn. Den udfyldes af forældrene med hjælp fra IKH.

Klik på billedet for at se en læsbar version af tids- og faseplanen.

Når I er tilknyttet Specialrådgivningen, IKHs hjemmetræning påtager vi os den koordinerende og tilrettelæggende rolle i forhold til træningen. Dvs. at man som forældre kan forvente, at vi tager hånd om sagsgangen, timingen i undersøgelser, målsætninger, evalueringer og opfølgninger.

Hjemmetræning kan være på fuld tid, men det kan også være på deltid. Hvis, hjemmetræningen ikke er fuldtid, kan familien søge om terapi som supplement til hjemmetræningen.

Vil du vide mere om vores tilbud?

Udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Når du sender denne formular til os, giver du samtidig Specialrådgivningen, IKH lov til at opbevare og behandle dine data. Det vil sige, at vi opbevarer dit telefonnummer, så vi kan ringe til dig. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at kontakte Line Nørgaard på 29 10 39 80.

De oplysninger, som du afgiver, bliver opbevaret i overensstemmelse med persondataforordningen. Læs IKHs persondatapolitik her.

Mød hjemmetræningsteamet

Det faste team er basen i vores hjemmetræningstilbud. Når en sag er udredt sætter teamet det hold som skal følge jeres træning. Teamet består af koordinator og fysioterapeut Line Nørgaard, fysioterapeut Mette Fælling og ergoterapeut Mette Balselv.

Vi har i kraft af en bred faglig sammenhæng et solidt fundament for vores tværfaglige tilgang - et dybdegående indblik i hinandens faglighed og kompetencer. Det giver os optimale betingelser for at vurdere hvilke faggrupper, der skal indgå i det team som bliver sammensat i den enkelte hjemmetræningssag.

Specialrådgivningen, IKH består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, specialpædagoger, musikterapeuter, logopæder, psykologer og neuropsykologer, der er uddannede og autoriserede i det danske sundhedssystem. Derfor kan vi sætte lige præcis det team, som I har brug for i forhold til jeres ønsker til og behov for hjemmetræning.