Forældre ønsker at give deres børn det bedste. I familier med børn med funktionsnedsættelser kan det indimellem være svært at vide, hvad det bedste er, og der kan være behov for forskellige tiltag på forskellige tidspunkter i barnets opvækst.

En faglig samarbejdspartner giver progression og kvalitet

I et hjemmetræningstilbud får I en faglig samarbejdspartner, der på en faglig baggrund hjælper med at vurdere behov og indsatsområder.

Hjemmetræningsforløbet tilrettelægges målrettet og dokumenterbart. Vi ved, at hurtig og målrettet indsats til børn med komplekse problemstillinger, er afgørende for behandlingsresultatet.

Hverdagsrehabilitering - træning i dagligdagen

Specialrådgivningen, IKH tilbyder hjemmetræning med afsæt i hverdagsrehabilitering. Det betyder, at træningen foregår i forbindelse med forskellige daglige aktiviteter. På den måde bliver træningen så vidt muligt en naturlig del af hverdagen. Dette skaber sammenhæng og mening for både barn og familie.

  • Vi ved, at træning har størst effekt, når man træner det, man har brug for at blive bedre til i rette kontekst. For børn vil det være at træne i dagligdags aktiviteter
  • Vi også, at træningen har størst effekt, når den bygger på motivation og derfor skal den være meningsfuld for både barn og familie
  • Vi skræddersyer et hjemmetræningsforløb til barnet, som tager højde for barnets udgangspunkt og barnets udviklingskurve.

Individuelt tilrettelagt og målrettet træning

Specialrådgivningen, IKH tilbyder et individuelt tilrettelagt og målrettet hjemmetræningsforløb til barnet med funktionsnedsættelse og dets familie. I kraft af vores helhedsorienterede og familiecentrerede tilgang, vil forløbet altid tilgodese jeres ønsker, behov og samlede livssituation.

En faglig vurdering vil ved forløbets start lægge til grund for, hvilke faggrupper, der kobles på hjemmetræningsforløbet. Der vil løbende være mulighed for at skifte fokus og inddrage forskellige faggrupper afhængigt af barnets behov, udvikling og motivation.  

Vi benytter vores samlede erfaring og viden omkring børns læring på alle områder herunder - neuroanatomi, neurofysiologi, sansning, motorik, bevægelsesvidenskab, kommunikation og kontakt, psykologi og følelsesliv, neuropædagogik. 

Vil du vide mere om vores hjemmetræningstilbud?

Udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Når du sender denne formular til os, giver du samtidig Specialrådgivningen, IKH lov til at opbevare og behandle dine data. Det vil sige, at vi opbevarer dit telefonnummer, så vi kan ringe til dig. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at kontakte Line Nørgaard på 29 10 39 80.

De oplysninger, som du afgiver, bliver opbevaret i overensstemmelse med persondataforordningen. Læs IKHs persondatapolitik her.

Mød hjemmetræningsteamet

Det faste team er basen i vores hjemmetræningstilbud. Når en sag er udredt sætter teamet det hold som skal følge jeres træning. Teamet består af koordinator og fysioterapeut Line Nørgaard, fysioterapeut Mette Fælling og ergoterapeut Mette Balselv.

Vi har i kraft af en bred faglig sammenhæng et solidt fundament for vores tværfaglige tilgang - et dybdegående indblik i hinandens faglighed og kompetencer. Det giver os optimale betingelser for at vurdere hvilke faggrupper, der skal indgå i det team som bliver sammensat i den enkelte hjemmetræningssag.

Specialrådgivningen, IKH består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, specialpædagoger, musikterapeuter, logopæder, psykologer og neuropsykologer, der er uddannede og autoriserede i det danske sundhedssystem. Derfor kan vi sætte lige præcis det team, som I har brug for i forhold til jeres ønsker til og behov for hjemmetræning.