Ved Specialrådgivningen, IKH bygger vi på et helhedsorienteret menneskesyn, familiecentrering og tværfaglighed. Det betyder at:

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret forståelse af mennesket

Vi er bevidste om at ikke bare biologiske faktorer men også faktorer som personlighed, miljø og omgivelser er væsentlige i barnets og familiens samlede trivsel, udvikling og livssituation.

Hjemmetræning med familien som centrum

Vi arbejder med familiecentrering, hvor vi tager afsæt i barnets og familiens ønsker, behov og generelle livssituation. Vi arbejder ud fra en forståelse af, at relationen er afgørende i arbejdet med mennesker og vi arbejder med relationel koordinering. Mange af os har desuden videreuddannelse i for eksempel neuropædagogik og neuropsykologi. Det giver os et solidt afsæt til at kunne analysere adfærd, samspil og relation.

Det tværfaglige som fundament for hjemmetræningen

Vi arbejder tværfagligt og tror på, at forskellige faggrupper sammen kan bidrage til en mere nuanceret forståelse af barnet og familien. Det er vores erfaring, at vi opnår en mere målrettet indsats gennem stærke monofaglige bidrag ind i en fælles, tværfaglige indsats.

ICF-CY skaber en fælles ramme og kvalitet i hjemmetræningen

Vi benytter ICF-CY, som er en international referenceramme, der sigter mod at skabe et fælles og standardiseret sprog og en tilsvarende begrebsramme til beskrivelse af helbred og dermed forbundne tilstande. Dette er også med til at understøtte den helhedsorienterede tilgang til barnet og familien.

Vi har en stor bredde i vores specialiserede viden og kompetencer. Det betyder, at vi har række forskellige redskaber og metoder, som vi benytter i vores hjemmetræningstilbud. Vi tilrettelægger forløbet efter en individuel faglig vurdering. På baggrund af den individuelle vurdering vælger vi, det team og de kompetencer, der er mest meningsfulde i det enkelte forløb. 

Sådan er vores hjemmetræningsforløb bygget op


Klik på på billedet for en læsbar version.

Vil du vide mere om vores tilbud?


Udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Når du sender denne formular til os, giver du samtidig Specialrådgivningen, IKH lov til at opbevare og behandle dine data. Det vil sige, at vi opbevarer dit telefonnummer, så vi kan ringe til dig. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at kontakte Line Nørgaard på 29 10 39 80.

De oplysninger, som du afgiver, bliver opbevaret i overensstemmelse med persondataforordningen. Læs IKHs persondatapolitik her.

Mød hjemmetræningsteamet

Det faste team er basen i vores hjemmetræningstilbud. Når en sag er udredt sætter teamet det hold som skal følge jeres træning. Teamet består af koordinator og fysioterapeut Line Nørgaard, fysioterapeut Mette Fælling og ergoterapeut Mette Balselv.

Vi har i kraft af en bred faglig sammenhæng et solidt fundament for vores tværfaglige tilgang - et dybdegående indblik i hinandens faglighed og kompetencer. Det giver os optimale betingelser for at vurdere hvilke faggrupper, der skal indgå i det team som bliver sammensat i den enkelte hjemmetræningssag.

Specialrådgivningen, IKH består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, specialpædagoger, musikterapeuter, logopæder, psykologer og neuropsykologer, der er uddannede og autoriserede i det danske sundhedssystem. Derfor kan vi sætte lige præcis det team, som I har brug for i forhold til jeres ønsker til og behov for hjemmetræning.