Hjemmetræning er et tilbud til forældre, som ønsker at have en central rolle og deltage aktivt i deres barns træning efter tæt vejledning og sparring med relevante fagpersoner.

Hjemmetræning kan både være et alternativ og et supplement til den behandlingsindsats, kommunen leverer ifølge eksempelvis §32 i Serviceloven. 

Vi hjælper børn med alle typer af vanskeligheder

Vores hjemmetræningstilbud er ikke bygget op omkring specifikke diagnoser eller faste koncepter, men er tilrettet det enkelte barn. Det, sammen med vores brede vifte af fagligheder betyder, at vi tilbyder hjemmetræning for børn med alle typer af vanskeligheder. Som nogle af de eneste i Danmark har vi også mulighed for at tilbyde træning tilrettelagt i samarbejde med logopæd.

Har I et barn i autismespekteret kan vi tilbyde at træne med udgangspunkt i ABA - læs mere om det på vores sider om Center for Anvendt Adfærdsanalyse. 

Hjemmetræningsprogram med udgangspunkt i jeres familie

Træningsprogrammet bliver udviklet med udgangspunkt i det enkelte barn og familie. Vi planlægger forløbet i tæt samarbejde med jer, så det bliver målrettet barnets vanskeligheder og ressourcer. Vi inddrager barn, så meget som muligt, så vi kan tage hensyn til barnets – og jeres ønsker og behov som familie.

Se video, hvor koordinator Line Nørgaard fortæller om vores hjemmetræningstilbud.

Videoknap billede af Line

Vi ved, at intensiv træning i perioder og træning med regelmæssighed og gentagelser har en positiv effekt på barnets funktion. Vi har stor forståelse for forældres ønske om at træne sammen med barnet og selv yde en indsats som familie og er derfor glade for at indgå i et samarbejde med jer.

Læs mere om vores hjemmetræningstilbud - trykker du her kommer du til side om tilbuddets sammensætning.

Vil du vide mere om vores tilbud?

Udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Når du sender denne formular til os, giver du samtidig Specialrådgivningen, IKH lov til at opbevare og behandle dine data. Det vil sige, at vi opbevarer dit telefonnummer, så vi kan ringe til dig. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at kontakte Line Nørgaard på 29 10 39 80.

De oplysninger, som du afgiver, bliver opbevaret i overensstemmelse med persondataforordningen. Læs IKHs persondatapolitik her.

Mød hjemmetræningsteamet

Det faste team er basen i vores hjemmetræningstilbud. Når en sag er udredt sætter teamet det hold som skal følge jeres træning. Teamet består af koordinator og fysioterapeut Line Nørgaard, fysioterapeut Mette Fælling og ergoterapeut Mette Balselv.

Vi har i kraft af en bred faglig sammenhæng et solidt fundament for vores tværfaglige tilgang - et dybdegående indblik i hinandens faglighed og kompetencer. Det giver os optimale betingelser for at vurdere hvilke faggrupper, der skal indgå i det team som bliver sammensat i den enkelte hjemmetræningssag.

Specialrådgivningen, IKH består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, specialpædagoger, musikterapeuter, logopæder, psykologer og neuropsykologer, der er uddannede og autoriserede i det danske sundhedssystem. Derfor kan vi sætte lige præcis det team, som I har brug for i forhold til jeres ønsker til og behov for hjemmetræning.