Som forældre til et barn med handicap kan det være svært at vide, hvilken hjælp man kan få, og hvilken træningsform, der vil være den bedste for barnet. 

På Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) tilbyder vi et færdigt hjemmetræningskoncept til familier med børn med handicap, der søger hjemmetræning. 

IKHs hjemmetræningskoncept henvender sig til børn med alle typer af vanskeligheder. Ofte vil det være familier med børn med særlige og meget komplekse problemstillinger, der ønsker hjemmetræning.

Hvad går hjemmetræning ud på?

IKHs hjemmetræningskoncept er familiecentreret - vi har fokus på hele familien og planlægger træningen efter jeres behov og ressourcer. 

Et hjemmetræningsforløb bliver planlagt helt specielt til det enkelte barn, så unikke behov bliver tilgodeset. Vi ved, at hurtig og målrettet indsats til børn med komplekse problemstillinger er afgørende for behandlingsresultatet. Undersøgelser viser, at netop intensiv træning i perioder og træning med gentagelser har en positiv effekt på barnets funktion.

Som danske terapeuter er vi certificerede og underlagt dansk lov om autorisation i Danmark. Vi bruger kun anerkendte og veldokumenterede behandlingsmetoder.

IKH har bl.a. specialiseret viden indenfor: 

  • sansning og motorik
  • kommunikation og kontakt
  • psykologi og følelsesliv
  • neuropædagogik

Vi bruger vores specialiserede viden til at planlægge det bedste forløb for jeres barn. 

Et typisk hjemmetræningsforløb består af følgende elementer:

  • opstart
  • målsætning
  • træningen igangsættes
  • opbygning af hjemmetræning.

Sådan søger du om hjemmetræning

Hvis du ønsker hjemmetræning til dit barn, skal du søge din kommune om godkendelse til at træne i hjemmet. 

Inden kommunen kan godkende hjemmetræningsforløbet, skal et tværfagligt team undersøge dit barn for at kortlægge barnets ressourcer. Det kaldes en §50 undersøgelse i lov om social service. 

På baggrund af undersøgelsen vil teamet udarbejde et forslag til støtte og behandling af barnet. Forslaget vil også inddrage jeres viden om barnet. 

Når udredningen er færdig, kan kommunen godkende jeres familie til træning i hjemmet. Læs mere i  DUKHs 

Hvis I ønsker at høre mere om hjemmetræning ved IKH, kan I kontakte afdelingsleder Ingeborg Lysdal på 61 12 66 89 eller på mail inglys@rm.dk

Hvorfor hjemmetræning til børn med særlige vanskeligheder?

Hjemmetræning kan støtte barnets motivation. Vi ser hver dag, hvordan man kan opnå meget læring, når barnet er motiveret. Derfor skal hjemmetræningen være sjov og spændende og give energi og glæde til barnet og familien.

Familiens trivsel er afgørende for behandlingsresultatet. Træningen vil altid blive tilrettelagt sammen med forældrene, der kender barnet bedst. Vi står klar til at hjælpe med de spørgsmål, som dukker op hos forældrene. Og vi kan hjælpe med at justere træningen, få nye idéer og sparre omkring det praktiske i dagligdagen. Vi ved, at det skal være nemt at komme i kontakt med os. Derfor er vi fleksible for besøg og kontakt på mail og telefon.

Vi påtager os også den koordinerende rolle i forhold til træningen, så I ikke skal holde styr på sagsgange, undersøgelser, evalueringer og opfølgninger.