Problematisk skolefravær eller skolevægring er et problem, der er stigende i de danske folkeskoler. Det er en problemstilling som IKH gerne vil være med til at finde løsninger på. 

Derfor igangsætter vi i 2019 et projekt, med det mål at udvikle en helhedsorienteret og familiecentreret indsats mod skolevægring. Det projekt vil vi gerne invitere en række kommunale partnere med i.

Vil I være med til at skabe løsninger på skolevægring?

Vi har i løbet af foråret 2019 planer om at søge midler til et skolevægringsprojekt i en række danske fonde. Formålet er at rejse midler til et samskabelsesprojekt mellem IKH og en eller flere kommuner. Målet er at udvikle interventioner og samarbejdsmodeller, som tilgodeser børn og unge med skolevægring.

Fondsmidler vil altså give mulighed for, at vi kan samarbejde med kommunale aktører, om de udfordringer skolevægring skaber både for individet og fællesskabet. Vi vil i fondsansøgningerne naturligvis afsætte midler til vores kommunale partneres deltagelse i projektet. IKH vil stå for udarbejdelse af fondsansøgningerne, og den efterfølgende projektledelse.

Billede af skolevægringsforløb

Klik på billedet for at se en større version af projektforløbet.

Hvad kræver det at deltage i skolevægringsprojektet?

I første omgang vil et samarbejde blot kræve en skriftlige interessetilkendelse af, at I som kommune har lyst til at arbejde videre med os på IKH i en samskabelsesproces.

Interessetilkendegivelsen er ikke bindende, blot en tilkendegivelse af, at et samarbejde kan være relevant og interessant for jer, og at problematikken er noget som I, i udgangspunkt, gerne vil arbejde videre med.

Hvorfor et samarbejde med IKH?

Vi har mange års erfaring i at tilbyde tværfaglige helhedsorienterede og familiecentrerede indsatser til børn og unge med forskellige typer af fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og deres familier.

Vores erfaring er, at opstået skolevægring kræver intensiv tværfaglig behandling og indsats. Men vi kan ikke udvikle en helhedsorienteret og familiecentret indsats uden, at vi gør det sammen med både kommune, skole og familie.

workshop skolevægring