På Institut for Kommunikation og Handicap arbejder vi hver dag med at udvikle vores praksis og metoder. Vores udviklingsarbejde sker både i interne projekter på tværs af afdelingerne, og eksternt med samarbejdspartnere i kommuner, andre regioner, socialstyrelsen og med brugerorganisationerne.  

Samarbejde med os

Vi er optaget af at udvikle løsninger, som kommer vores brugere til gavn. Vi udvikler i praksis løsninger, der kan dokumenteres og som der er evidens for. Derfor er vi også meget interesseret i at samarbejde med andre om at skabe og udvikle på tværs af fag, organisationer og sektorer. 

Fondsansøgninger 

Vi indgår meget gerne i fondsansøgninger, udviklings- og forskningsprojekter og er altid interesseret i at samarbejde med andre. Har du en konkret idé til et projekt eller er du nysgerrig efter at høre mere om, hvordan vi arbejder med udvikling - er du velkommen til at kontakte Tina Frederiksen: Mobil 2384 5255, tina.frederiksen2@ps.rm.dk.

Udvikling baseret på praksis

Udviklingsprojekter på IKH bliver ofte til, fordi en medarbejder får en god ide til udvikling af den daglige praksis. Projekterne vil derfor altid have til sigte at gøre hverdagen lettere for mennesker med kommunikationsvanskeligheder og /eller funktionsnedsættelser. Et projekt kan også have udspring i et ønske om at skabe tilbud, der kan hjælpe de pårørende eller familien som helhed.  

Fokus og temaer for udviklingsarbejdet 

Vi udvikler med det mål for øje at skabe kompetenceløft for fagfolk. Vi arbejder også med at skabe løsninger, der gør det muligt for borgere med kommunikationsvanskeligheder og funktionsnedsættelser at deltage så aktivt som muligt. Vores udviklingsarbejde er derfor fokuseret på:

  • Metodeudvikling indenfor kommunikations- og handicapområdet
  • Mesteringsindsatser for både børn og voksne
  • Borgerinddragelse
  • Optimering af samarbejde på tværs af sektorer 

Vi arbejder desuden kontinuerligt med at forfine og forny vores ydelser, så de matcher brugernes og vores kunders behov. For at sikre, at vi er i sync med dette, arbejder vi struktureret med behovsafdækning, evaluering og dokumentation. Læs mere om dette i nyhed fra februar 2018.