I Specialrådgivningens vidensteam arbejder vi med at dokumentere, systematisere og kvalificere viden, som bliver anvendt i  vores arbejde. Vi arbejder også med  at udpege og indhente ny relevant viden om metoder, tests og tilgange, som retter sig mod det specialiserede område for førskolebørn.

Vores arbejde tager afsæt i de behov vi identificerer i det daglige arbejde, dialogen med kommunerne, gennem deltagelse i faglige netværk i ind- og udland samt gennem en systematisk afsøgning af forskning på området. På baggrund af de behov, som vi har identificeret, udpeger vi hvert år en eller flere vidensstrategier, som vi vil arbejde med.

Vi arbejder i teamet helt overordnet med:

  • Vidensbasering af egen praksis via en systematisk tilgang til viden og anvendte metoder, herunder at styrke fokus på evidensbaserede metoder
  • Konkrete udviklingsprojekter med afsæt i konkrete vidensbehov i vores målgruppe
  • Afdækning af nye relevante metoder, tests og tilgange, og udpege ideer til relevante vidensstrategier  

Derudover medvirker vi til, at vidensarbejdet bliver forankret i praksis.

Hvem består teamet af?

I vores vidensteam består af en række fagspecialister, der alle arbejder i KaS:

  • Fysioterapeut
  • Specialpædagog
  • Audiologopæd
  • Ergoterapeut
  • Musikterapeut
  • Psykolog.

Derudover er der tilknyttet akademiske og administrative medarbejdere. 

Vil du gerne vide mere?

Hvis du har spørgsmål til vores vidensarbejde eller vil du gerne indgå i er samarbejde med os? Så er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Tina Frederiksen: 23 84 52 55  tina.frederiksen2@ps.rm.dk.