Udover, at tilbyde udredning og rådgivning i forhold til målgruppen, førskolebørn med svære fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, samt specifikke sproglige vanskeligheder, udvikler vi også ny viden og tilbyder kompetenceudvikling.

Specialrådgivningen for VISO, IKH arbejder gennem vores vidensteam med at skabe ny viden og gøre eksisterende viden indenfor området tilgængelig for fagfolk og andre med interesse i målgruppen. Derudover arbejder vi gennem vores netværks- og kursusvirksomhed med at udvikle kompetencer i dialog med kommunernes fagpersoner på området.

Har du viden og idéer?

  • Har du ideer til udvikling af ny viden eller kendskab til lovende praksis på området? Og kunne du tænke dig at indgå et samarbejde med os? Så er du velkommen til at kontakte Marie Luise Nørrelykke på maener@rm.dk eller tlf. 2369 5274.  
  • Har du ideer til kurser eller andre kompetenceudviklingstiltag? Så er du velkommen til at kontakte Marie Luise Nørrelykke på maener@rm.dk eller tlf. 2369 5274.
  • Vil du gerne have rådgivning om faglige metoder, har du brug for et kompetenceløft i form af et kursus eller ny viden? Så kan du også udfylde vores skema til faglige henvendelser. Skemaet bruger du altså, hvis du ikke har en specifik sag (cpr-relateret), men har behov for sparring og fra vores fagspecialister.

Vi skriver løbende i vores nyhedsbrev om udvikling af viden, netværk og kurser. 

Formidling af viden og kursustiltag

Den viden, som bliver produceret i vidensteamet skal være tilgængelig for alle med interesse for området. Derfor opbygger vi en række af kanaler til formidling, kommunikation og undervisning:

  • Nyhedsbrev med artikler og links til relevant viden og korte cases.
  • Temadage og kurser af en eller flere dages varighed udviklet til både fagpersoner og andre med interesse for målgruppen for eksempel pårørende og brugerorganisationer.
  • Kompetenceudviklingsforløb udviklet helt eller delvist i samarbejde med kommuner, institutioner og brugerorganisationer.
  • Webinarer, hvor deltagerne har mulighed for at gå i dialog med oplægsholderene.

Læs om vores faglige netværk.