Hvis du har et barn som du gerne vil henvise til os, starter du med at udfylde henvendelseskemaet.Til forskel fra andre VISO-leverandører visiterer vi selv henvendelser om førskolebørn til udredning og rådgivning.

Du kan også ringe til os på 3070 3233 alle hverdage mellem 8.30 og 12.30. Forældre og ansatte i barnets dagtilbud kan også benytte vores henvendelsesskema. Vi kan dog kun igangsætte udredning og rådgivning på baggrund af en henvendelse fra enten PPR eller sagsbehandler i barnets hjemkommune. Forældre og ansatte i barnets dagtilbud kan med fordel kontakte enten PPR eller sagsbehandler i barnets hjemkommune med henblik på et samarbejde om henvendelsen til os.

Sagsforløb

Når du har udfyldt henvendelsesskemaet kontakter vi dig i løbet af 7 arbejdsdage. Her vil vi i fællesskab vurdere, om din henvendelse kan klares gennem telefonrådgivning eller, om vi skal sætte et forløb i gang.  

Vælger vi at sætte et forløb i gang, sender vi dig de relevante indstillingsskemaer som du skal sørge for bliver udfyldt og retuneret til os. Du skal også indhente samtykke hos forældrene. Når vi har modtaget alle relevante informationer i sagen aftaler vi et indledende opstartsmøde.

Til mødet er alle relevante parter i sagen tilstede. Herefter går enten udredning eller rådgivning i gang. Efter endt forløb overleveres resultatet til kommunen og barnetsforældre og netværk. Sagens team præsenterer resultaterne i form af en rapport, som præsenteres og gennemgås på et møde med barnets netværk.

Klik på billedet for at se en visualisering af sagsgangen.

Rådgivning af fagpersoner

Vil I gerne have rådgivning i forhold til en bestemt type af problemer, sager eller metoder kan I også henvende jer til os. Start gerne med at udfylde vores skema til faglige henvendelser, så kontakter vi jer i løbet af syv arbejdsdage. I er også velkommen til at ringe til os på 3070 3233 alle hverdage mellem 8.30 og 12.30.

Det kendetegner vores specialister 

Specialrådgivningen har en bred skare af specialister, der alle er eksperter indenfor lige netop deres felt. Vores medarbejdere:

  • Arbejder med komplekse henvisninger i et omfang der gør, at specialviden holdes intakt og ny viden implementeres kontinuerligt i praksis.
  • Arbejder med udredning og rådgivning af de mest komplekse sager.
  • Arbejder i et udviklende fagligt miljø, hvor omdrejningspunktet er både monofaglig og tværfaglig udvikling og hvor evaluering og dokumentation er en naturlig del af hverdagen.
  • Arbejder helhedsorienteret og har processuelle redskaber til at løse komplekse og konfliktramte situationer.
  • Arbejder på tværs af kommuner, regioner og styrelser og sikrer, at der bliver draget nytte af erfaringerne fra den ene sag til den næste.
  • Viden omsættes kontinuerligt til gavn for praksis.

Hvad er Specialrådgivningen for VISO

Vi er et specialiseret udrednings- og rådgivningstilbud for børn og deres familier under VISO:

  • Vi har samlet specialviden og kompetencer indenfor kommunikations- og rehabiliterings-/handicapområdet
  • Vi løser opgaver for kommuner og familier i hele Danmark.

Vi tilbyder udredning og rådgivning til familier med børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom.

Vi har en lang række dedikerede medarbejdere ansat, der udelukkende arbejder med børn, som har helt særlige behov: logopæder, audiologopæder, speciallærere, ergo- og fysioterapeuter, (neuro-)psykologer, musikterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, inklusionsvejledere, sundhedsplejersker og lægekonsulenter.
 
Vi kan derfor sammensætte det helt rette tværfaglige team i et individuelt forløb til gavn for barnet, forældrene og det faglige netværk omkring barnet. 

Sådan finder du os

Udredning og rådgivning vil finde i barnets hjem, dagtilbud eller i kommunens lokaler. Det vurderes fra opgave til opgave, hvad der giver bedst mening for barnet og løsningen af opgaven.

Vi arbejder landsdækkende med udgangspunkt i Aarhus og Høje Taastrup:

Specialrådgivningen, Høje Taastrup

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Blvd. 2
2630 Taastrup

Specialrådgivningen, Aarhus

MarselisborgCentret
P.P. Ørumsgade 9-11, bygning 20A
8000 Aarhus C

Du kan kontakte os på 3070 3233 alle hverdage mellem 8.30-12.30. Og skrive til os på kas@rm.dk.

Telefonrådgivning

Tirsdage 12.30 – 15.00, Høje Taastrup på tlf. 21 48 48 28

Torsdage 12.30 – 15.00, Aarhus på tlf. 21 47 16 14

Bodil Kloborg

Afdelingsleder for Specialrådgivningen for VISO

Tlf 22 81 04 43

Gitte Rousing

Sekretær for
Specialrådgivningen for VISO, IKH 

 

Tlf 78 47 94 05

Tilmeld dig nyhedsbrev


IKH har nyhedsbreve til børne- og voksenområdet. I nyhedsbrevet kan du læse om ydelser, kurser, temadage - og holde dig opdateret på den nye viden vi producerer og indsamler.

 Tilmeld dig nyhedsbrevet her.