Vi tilbyder kurser og informationsmøder for fagpersoner på det specialiserede område i hele landet.

Kurserne er primært målrettet fagpersoner i PPR, kommunale forvaltninger og tilbud, som arbejder med førskolebørn med særlige behov. En del af vores interne kompetenceudviklingstiltag er åbne for fagpersoner fra kommuner og andre organisationer. Vi afholder også arrangementer målrettet forældre til børn med særlige behov.

Specialrådgivningen for VISO, IKH, arbejder gennem vores vidensteam med at gøre viden indenfor det specialiserede område tilgængelig for fagpersoner, som arbejder med førskolebørn med komplekse vanskeligheder, samt forældre til børn med særlige behov. Vi opretter løbende nye kurser og tilbyder informationsmøder i hele landet.

Læs om vores aktuelle og kommende kurser nedenfor.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Kurser i 2020

Se tid, sted og kursusbeskrivelse ved at klikke på kursets titel nedenfor. Link fører til vores kursusportal Plan2learn, hvor du også kan tilmelde dig.

Kursus for forældre til børn med særlige behov 

  • Skjern 3/11
  • Høje Taastrup 12/11
  • Vrå 24/11

Alle dage kl. 15.30 - 18.30 og det er gratis


Øvrige kurser:

Førskolebørn med erhvervet hjerneskade

Mad og autisme - kun for fagpersoner

Oralmotorik og spisning

Oralmotorik og tale

  • Aarhus 30/9 
  • Korsør 6/10 

Begge dage fra 9.30 - 15.00 / pris kr. 450

Børn uden verbalt sprog - musik for hjerne, krop og følelser

 

Udvikling af nye kurser, ny viden og aktuelle cases beskrives løbende i vores nyhedsbrev og her på hjemmesiden.

Ønsker du et oplæg om vores rådgivningstilbud i din kommune?

Du kan gratis booke os til et oplæg om vores tilbud, fx i forbindelse med et personalemøde eller en intern temadag for medarbejdere på det specialiserede område. Oplægsholderne er erfarne specialister, som løser opgaver i hele landet.

Er du interesseret i et oplæg kan du kontakte Marie Luise Nørrelykke på maener@rm.dk eller tlf.: 2369 5274.  

Har du ideer til nye kurser eller kompetenceudviklingstiltag?

Har du en idé til et tema for et nyt kursus, eller overvejer du, at arrangere kompetenceudvikling i samarbejde med os? Så er du velkommen til at kontakte Marie Luise Nørrelykke på maener@rm.dk eller tlf. 2369 5274.

Har du ideer til udvikling af ny viden eller kendskab til lovende praksis på området? Og kunne du tænke dig at indgå et samarbejde med os? Så kontakt leder af Projekt- og Udviklingsafdelingen Tina Frederiksen på tinafe@rm.dk  eller tlf.: 2384 5255.

Faglige netværk

For at skabe mulighed for videndeling og spredning af erfaringer fra praksis tilbyder vi at danne faglige netværk. De faglige netværk vil blive udviklet og faciliteret af Specialrådgivningen for VISO, IKH.

Netværket vil være rettet mod medarbejdere, som arbejder på det specialiserede område. Formålet med de faglige netværk er at skabe et forum for videndeling, formidling af ny viden og nye metoder. Vi ønsker at give mulighed for sparring og dannelse af relationer fagpersonerne i mellem fordi vi tror på, at det vil skabe værdi i den daglige opgaveløsning.