Spcialrådgivningen for VISO, IKH, tilbyder udredning og rådgivning vedr. førskolebørn med komplekse vanskeligheder og sjældne diagnoser. Vores medarbejdere er specialiserede på børneområdet, og har lang erfaring i at løse opgaver med høj kompleksitet.  Vi arbejder tværfagligt og familieorienteret i udrednings- og rådgivningsforløb. Vi er VISO-leverandør, dvs. at vores aktiviteter gennemføres i barnets kommune og er finansieret af VISO, Socialstyrelsen.

Vores målgruppe er førskolebørn med svære kommunikative, udviklingsmæssige, motoriske og sociale vanskeligheder samt sjældne diagnoser.

Vil du gerne henvise et barn til os, udfylder du et elektronisk henvendelseskema til Specialrådgivningen for VISO, IKH. Vi kontakter dig i løbet af 7 hverdage.

Forældre og ansatte i barnets dagtilbud kan også benytte vores henvendelsesskema. Vi kan dog kun igangsætte udredning og rådgivning på baggrund af en henvendelse fra enten PPR eller sagsbehandler i barnets hjemkommune. Forældre og ansatte i barnets dagtilbud kan med fordel kontakte enten PPR eller sagsbehandler i barnets hjemkommune med henblik på et samarbejde om henvendelsen til os.

Det indledende henvendelsesskema anvender vi til at vurdere om det barn, som du gerne vil henvise, tilhører vores målgruppe, eller vi på anden vis kan hjælpe dig videre med henvendelsen.

Er barnet i vores målgruppe kontakter vi dig for at få en mere udtømmende beskrivelse af barnets problematikker. På baggrund af informationerne i indstillingsskemaet og de fremsendte sagsakter tager vores visitationsudvalg stilling til, hvilke af vores fagpersoner, som mest kvalificeret kan gennemføre forløbet. Der tilknyttes altid to fagpersoner til et barn, og ofte indgår flere specialister som sparringspartnere på fx filmede observationer af barnet.

Koordinering og vidensdeling i et forløb foregår i tæt samarbejde med PPR eller myndighedssagsbehandler, som har henvist barnet, samt det professionelle netværk omkring barnet og familien. Vi arbejder tæt sammen med forældre og de fagpersoner, som er tilknyttet barnet, i barnets miljø.

Læs mere om vores tilbud nedenfor.

Førskolebørn med komplekse vanskeligheder

Vanskeligheder, problemstillinger og diagnoser kan være så komplekse eller sjældne, at man ikke kan forudsætte, at tilstrækkelig erfaring og faglig ekspertise findes i alle kommuner.

På baggrund af jeres henvendelse møder vi op efter aftale i barnets kommune. Vi arbejder tæt sammen med barnets forældre, henvender og de fagpersoner, som i øvrigt er tilknyttet barnet. 

Vi kan visitere sager til udredning og rådgivning hos os, når barnet har en eller flere af følgende problematikker:

 • Svære sproglige og kommunikative vanskeligheder
  Børn med tale-, sprog- eller, hørevanskeligheder kombineret med andre funktionsnedsættelser samt børn med neurologisk betingende vanskeligheder, for eksempel børn med erhvervet hjerneskade
 • Svære kognitive, sociale og motoriske vanskeligheder
  Børn med betydelig og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom. Børn med cerebral parese, muskelsvind, rygmarvsbrok, autisme, sjældne syndromer, kontaktvanskeligheder, følger efter præmaturitet eller forsinket udvikling uden diagnose
 • Sjældne funktionsnedsættelser og diagnoser
  Læs mere om sjældne handicap på Socialstyrelsen.dk: https://socialstyrelsen.dk/handicap/sjaeldne-handicap/om-sjaeldne-handicap  
 • Meget komplekse behov
  Fx børn med multiple funktionsnedsættelser, børn uden talesprog, børn med epilepsi, børn med mental retardering, børn med ADD/ADHD, angstproblematikker, særligt skadede spæd- og småbørn samt børn med enten svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder sammenholdt med særlige sociale problemstillinger i familien

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til vores gratis faglige telefonrådgivning og tale med en specialist. Det kan være, hvis du savner sparring til at løse en sag på børneområdet, eller søger en sparringspartner på hvilke metoder, test og tilgange, der bedst belyser et barns vanskeligheder.

Du kan også få afklaret om et barn er i målgruppen for udredning og rådgivning hos os. Se telefonnumre og åbningstider her på siden.  
Du er også velkommen til at kontakte vores sekretær på tlf.: 3070 3233. Telefontid alle hverdage mellem kl. 8.30 og 12.30.

Aktiviteter i forbindelse med udredning og rådgivning gennemføres i barnets hjemkommune, hjem og dagtilbud.

Enkelte tests kan dog kun gennemføres på vores kontorer (Transportgodtgørelse).  Vi arbejder landsdækkende med udgangspunkt i Høje Taastrup og Aarhus.

Specialrådgivningen for VISO, IKH, Høje Taastrup

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Specialrådgivningen For VISO, IKH, Aarhus

Marselisborgcentret
P.P. Ørumsgade 9-11, Bygning 20A
8000 Aarhus C

Du kan ringe til os på tlf.: 3070 3233 alle hverdage mellem kl. 8.30-12.30.

Søger du viden om faglige tilgange eller har du brug for et kompetenceløft i form af et kursus eller ny viden? Så send en mail til Marie Luise Nørrelykke/maener@rm.dk. Så vil du hurtigst muligt blive kontaktet af en af vores fagspecialister. Eller du kan tilmelde dig et af vores kurser og informationsmøder.