Møder du borgere efter en hjerneskade? Og oplever du ofte misforståelser og frustrationer i kommunikationen? Så book en IKH specialist til at komme med input og inspiration til at gøre det anderledes, end du plejer. Vi holder oplæg og kurser for både fagpersoner, pårørende og studerende. Oplægget kan stå alene eller I kan bruge det som kick-off til et længere forløb om forbedring af kommunikationen mellem jer og borgerne.

afasi kursus.jpg

Det handler om at inddrage borgerne

For borgere med tale-sproglige vanskeligheder, som afasi og dysartri, kan den daglige kommunikation være en stor udfordring. Den information, som du ønsker at give borgeren, bliver måske ikke forstået, og det, som borgeren kan fortælle, er måske meget begrænset eller præget af udfordringer med at udtrykke sig meningsfuldt og præcist. Det kan give anledning til miskommunikation eller akavede situationer. Som fagperson handler det om at kunne håndtere situationen professionelt og tage flere midler i brug for at kommunikationen kan lykkes. 

“Kommunikative udfordringer skal ikke være en barriere for at inddrage borgerne. Borgere med afasi eller dysartri er stadig kompetente mennesker, der som alle andre holdninger og meninger om deres behandlingsforløb og hverdag. Så et fokus på kommunikation kan være en god investering i forhold til at prioritere deres ønsker og gøre forholdet mellem fagperson og borger mere ligeværdigt” siger logopæd Mette Villadsen.

IKH kommer med en faglig tyngde og stor praksiserfaring, der kan være med til at styrke kommunikationen hos jer. Det kan være relevant for kommuner, læger, hospitaler, hjemmepleje, plejecentre, bostøtter og andre fagpersoner i sundheds- og omsorgssektoren. Alle, der har brug for at kunne kommunikere med borgere efter en hjerneskade. Desuden kan det være relevant for studerende på blandt andet ergoterapeut- og SOSU-uddannelserne.

afasi.jpg

Hvad kan et oplæg indeholde? 

Formålet med vores oplæg er at give jer redskaber til, hvordan I kommunikerer bedst muligt med borgere efter en hjerneskade. Vi kan blandt andet komme ind på: 

  • Introduktion til kommunikation
  • Hvad er afasi og dysartri? Og hvordan kan det påvirke kommunikationen? 
  • Hvilke barrierer og udfordringer kan det medføre? 
  • SCA-principper og gode råd for fagpersoner
  • Konkrete redskaber til, hvordan kommunikationen kan optimeres, så borgeren føler sig mere inddraget i sin hverdag, behandlingsforløb mv. 

Vi tager udgangspunkt i konkrete eksempler fra vores egen praksis og inddrager gerne lydoptagelser og videomateriale, der gøre situationerne lette at genkende. En vigtig del af vores oplæg er at inddrage deltagerne aktivt i øvelser og faglige refleksioner. Der er også altid mulighed for spørgsmål om aktuelle problemstillinger, som I møder i jeres arbejde.

Kontakt kursusansvarlig Gerd Hultberg på 21 17 91 63, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan skræddersy et oplæg, der passer ind i jeres kontekst.

SCA kursus for fagpersoner

Vi afholder også kurser i den certificerede og evidensbaserede SCA-metode, som kan være meget værdifuld i kommunikationen med borgere med afasi. Metoden fokuserer på samtalepartnerens rolle og hvilke redskaber, man kan anvende for at støtte kommunikationen. Redskaberne er enkle og kan anvendes af alle. Med SCA opnår man en bedre forståelse og sikrer, at dialogen foregår i øjenhøjde. 

“SCA er en værktøjskasse, som kan bruges i mange sammenhænge, hvor man møder mennesker med afasi. Det er en slags “one-size-fits-all”, som i princippet kan tilpasses og bruges i samvær med alle med afasi” siger logopæd Mette Villadsen. 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på vores hjemmeside her.