IKH er VISO-leverandør på børn- og ungeområdet og gennemfører sagsforløb i kommuner over hele landet. Vi er stolte over, at vi sidste år vandt Socialstyrelsens udbud af specialiserede rådgivnings- og udredningsydelser på børne- og ungeområdet frem til og med 2025. Vi yder udredning og rådgivning vedrørende børn og unge fra 0-18 år med:

• Svære komplekse psykiske vanskeligheder
• Udviklingshæmning
• Medfødt hjerneskade
• Vanskeligheder med tale og sprog

Har du kontakt med et skolebarn i disse målgrupper, kan du henvende dig til VISOs visitation. Her skal du udfylde et henvendelsesskema, hvorefter VISOs konsulenter tilknytter en leverandør med specialviden. Det kan, alt efter sagens karakteristika, være specialister fra IKH, som gennemfører sagsforløbet hos jer.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os:
Afdelingsleder Bodil Kloborg, tlf.: 22 81 04 43, Bodil.Kloborg@ps.rm.dk eller projektleder Marie Luise Nørrelykke, tlf.: 23695274, maener@mr.dk