I mange fag foregår en stor del af kommunikationen igennem telefonen, hvor stemmen er særligt i fokus. Dette gør sig også gældende for de medarbejdere, der modtager 112 opkald, hvor stemmen spiller en vigtig rolle.

Fra det øjeblik de ansatte på alamcentralen modtager et 112 opkald, så spiller tiden en afgørende rolle. Ved hjertestop, hjerneblødning eller andre alvorlige omstændigheder kan de være i et kapløb med tiden fra det sekund, telefonen ringer. Alt kommunikation foregår over telefonen, så deres vigtigste redskab er stemmen. Men hvilken forskel kan stemmen gøre, når de bruger den rigtigt? Hvordan bruger de stemmen mest hensigtsmæssigt i kriseramte situationer?

Det har vores logopæd Benedicte Vestbo været ude og undervise 112 visitatorer i. Hun har afholdt stemmekursus i forbindelse med den nationale uddannelse for sundhedsfaglige visitatorer ved vagtcentralen, eller det man også kan kalde 112 medarbejdere.

Formålet er at kvalificere og videreudvikle faglige og kommunikative kompetencer hos de ansatte på alamcentralen. Uddannelsen forløber over 2 år, hvor der afholdes kurser hvert halve år. Under emnet "Kommunikation" bidrager IKH med en specialiseret viden på stemmeområdet.

Stemmen som et redskab

De ansatte på alamcentralen skal hurtigst muligt afgøre, om de skal sende en ambulance ud, når de modtager et 112 opkald, så hjælpen kan nå ud i tide. Den beslutning kræver, at de får svar på en række spørgsmål fra dem, der ringer ind. Hvad er der sket? Hvad er patientens tilstand? Hvor befinder I jer? En regel lyder, at de gerne inden for 60 sekunder skal vide, om de skal sende en ambulance med udrykning til det pågældende sted. Her er Benedictes kerneopgave at undervise i, hvordan de ansatte kan bruge stemmen til at fremme denne proces, og styrke kommunikationen med dem, der ringer ind.

De ansatte på alamcentralen arbejder også under den forudsætning, at kommunikationen under et 112 opkald ofte vanskeliggøres af, at dem der ringer ind oftest befinder sig i en krisesituation, hvor de selv eller en af deres nærmeste kan være alvorligt syge. Ved den rette stemmebrug kan 112 visitatorerne hurtigere skære igennem det kaos, der befinder sig i den anden ende af røret. Det betyder, at de hurtigere kan få de nødvendige informationer fra dem, der ringer ind, og 112 medarbejderne kan handle herudfra. Derudover er det særligt relevant, at de kan bruge stemmen til at berolige igennem telefonen.

Vores stemme har betydning for, hvordan vi bliver opfattet

112 visitatorernes stemme har en betydning for, hvordan de bliver opfattet i den anden ende af røret. Her er det særligt en udfordring, at kvinder oftere kan komme i konflikt med dem, der ringer ind. Det skyldes bl.a., at den kvindelige stemme er forbundet med nogle andre udfordringer end mandens. Her giver Benedicte 112 visitatorerne redskaber til, hvordan de kan gå ind og ændre i deres stemme, så de kan fremstå mere troværdige og med større autoritet. Det ses bl.a., at et dybere stemmeleje er et middel til at blive opfattet mere kompetent og troværdig.

Konkrete tips til ikke at overbelaste stemmen

Det er en udfordring, at flere af de ansatte oplever, at deres stemme bliver slidt i løbet af en arbejdsdag. En arbejdsdag, der oftest lyder på 12 timer, og hvor stemmen er deres vigtigste arbejdsredskab. Det ses, at folk der overbelaster deres stemme risikerer at blive sygemeldt fra arbejde, hvis de ikke passer på den. Derfor indeholder Benedictes stemmekursus også konkrete tips til, hvad de skal gøre, når de oplever, at de er tørre eller trætte i halsen. Dermed kan de passe på deres stemme, så den ikke tager skade og sikre, at den kan holde mange år endnu.

Tips til at passe på stemmen:

  • Væskeindtag
  • Undgå at hoste eller rømme sig
    • Hvis man får trang til at rømme sig, så skal man prøve at ignorere det, drikke det væk. Hvis det ikke hjælper, skal man prøve at hoste blidt
  • Inhalering af vand- eller kamilledampe

Vi skræddersyer stemmekurser

På IKH er vi specialister på stemmeområdet, og vi kan skræddersy et kursus, oplæg eller en temadag, der tager udgangspunkt i jeres udfordringer og ønsker. Vores logopæd Benedicte Vestbo var ude og observere en dag på alamcentralen, så hun kunne tilrettelægge et stemmekursus, der tog afsæt i de udfordringer 112 visitatorerne mødte i deres hverdag. Ønsker du, at vi tilrettelægger et stemmekursus til jer, eller vil du gerne vide mere, så kan du kontakte Gerd Hultberg på tlf. 21 17 91 64 eller mail gerd.hultberg@rm.dk 

Hvad kan et oplæg indeholde?

Vi kan tilpasse indholdet efter jeres behov. Det kan bestå af viden om stemmen, konkrete tips og øvelser. Herunder kan du se et udpluk af, hvad et oplæg kan indeholde:

  • Stemmens betydning og funktion
  • Kropsholdning og åndedræt
  • Den gode stemme
  • Hvordan styrker du din kommunikation ved den rette stemmebrug?
  • Konkrete tips til at passe på din stemme

Du kan læse mere om vores kurser på stemmeområdet på vores hjemmeside via linket her