Viden til gavn for jer. Det kan være svært at holde sig fagligt opdateret om sjældne kombinationer af vanskeligheder og diagnoser, som kun rammer få hvert år. Vi kan supplere jeres viden og tilgange i individuelle sagsforløb.

Benyt dig af vores viden om individuelle dilemmafyldte sagsforløb hos førskolebørn. Som VISO-leverandør indgår vi i komplekse og dilemmafyldte sagsforløb over hele landet. Vi har finansiering til at holde os fagligt opdateret med specialviden om en lang række komplekse vanskeligheder og sjældne diagnoser. Alle kommuner har mulighed for at trække på vores højt specialiserede viden og praksis, som vi tilpasser jeres sagsforløb.

Skræddersyede forløb. Alle vores ydelser er tilpasset barnets dagsrytme samt forældrenes og fagpersonernes behov for viden til gavn for barnet. Vi tilbyder et tværfagligt udredningsforløb samt et efterfølgende rådgivningsforløb målrettet netop de fagpersoner, som kommunen har tilknyttet barnet og forældrene. Vores specialister møder op i barnets miljø efter koordineret aftale med jer, og det er i jeres rammer, vi udreder barnets vanskeligheder og leverer rådgivning til forældre og fagpersoner.

Rådgivning og visitation. Du kan visitere sager til os via nedenstående link direkte. Har du behov for at tale med os om en mulig sag, kan du kontakte vores gratis telefonrådgivning og få vejledning til hvordan du kan gribe problematikkerne an. Telefonrådgivningen betjenes af specialister. Se link og telefonnummer til visitation og telefonrådgivning vedr. førskolebørn: https://www.sku.rm.dk/specialraadgivningen/hvad-kan-vi-hjalpe-med/

Finansiering. Vores specialisters transport og timer er allerede fuldt finansieret af VISO, Socialstyrelsen. Myndighed og henvender i din kommune koordinerer forløbet med vores specialister. I har mulighed for at inddrage vores mundtlige og skriftlige anbefalinger i tilrettelæggelsen af indsatsen til barnet og familien.

Komplekse vanskeligheder, sjældne diagnoser og kombinationsproblematikker hos små børn? Du er velkommen til at kontakte os. Vi sætter en ære i at inddrage barnets professionelle netværk og forældrene i sagsforløbet, og vi tilpasser rådgivningen til jeres rammer og behov for viden om barnets vanskeligheder.

Covid-19. I samarbejde med jer overholder vi alle gældende forholdsregler, og har samtidigt fokus på at både barn, forældre og fagpersoner skal have mest mulig kvalitet ud af vores VISO-finansierede ydelser. Vi møder op efter aftale med jer, dvs. myndighed, henvender og forældre, og, kan også gennemføre dialoger via videoforbindelse.