Det kan være svært at finde specialiserede medarbejdere på rehabiliteringsområdet, især hvis man arbejder med borgere, der har meget forskellige vanskeligheder. I Tale & Kommunikation tilbyder vi udlån af medarbejdere, der kan byde ind i jeres team. Logopæd Ane Cathrine Krogh Rasmussen løser både opgaver på IKH og indgår som en del af det tværfaglige team på Neurocenter Østerskoven, der er et rehabiliteringstilbud for borgere med hjerneskade.

Neurocenter Østerskoven har flere borgere med talevanskeligheder og derfor et øget behov for en specialiseret logopæd. I stedet for at hyre en logopæd på timebasis eller abonnement, har de valgt at få udlånt to specialister gennem IKH. Det er blevet starten på et godt samarbejde, der giver værdi for både borgere, medarbejdere og organisation.

Tæt på borgeren - og andre specialister

Når Ane Cathrine Krogh Rasmussen er udlånt til Neurocenter Østerskoven kommer hun tættere på borgerne. Hun kan følge med i deres udvikling, fordi hun indgår som en del af det tværfaglige team og tilbyde en mere intensiv undervisning, fordi hun er fysisk til stede i huset flere gange om ugen. Ligesom hun kan hjælpe med at give undervisningstiltag videre til de andre faggrupper. Hun hjælper med, at borgerne får en strategi til at kommunikere, og den strategi kan borgere også bruge i deres kontakt med de andre faggrupper. Samtidig ser Ane Cathrine Krogh Rasmussen en klar fordel i at have arbejdsplads begge steder og kunne trække på sine kollegaer fra IKH.

“Jeg har et bagland af andre specialister på IKH, som jeg kan trække på og bruge som faglig sparring. De kan komme med til Østerskoven og se en borger, eller jeg kan dele lydoptagelser med en kollega. Og så kan jeg bruge de kurser og materialer, som jeg får på IKH, i undervisningen” siger Ane Cathrine Krogh Rasmussen.

Hun deltager både i tværfaglige teammøder i Østerskoven og i almindelige sparringsmøder og kurser på IKH. Det sikrer fodfæste i både den daglige praksis i Østerskoven og den mere specialiserede viden på IKH. Hun har fast kontorplads begge steder og føler en nær tilknytning til begge arbejdspladser. Kontoret i Østerskoven bliver desuden brugt som “værksted” til kommunikationstræning, når hun ikke er til stede.

Fordele for både borger, medarbejdere og organisation

I Østerskoven oplever de, at det tværfaglige samarbejde giver bedre opgaveløsning, bedre proces og bedre videndeling. I sidste ende sikrer det også borgerne et mere kompetent og helhedsorienteret forløb. Alle borgere har en mappe med øvelser og træning, så logopædens indsats kommer godt ud i huset og bliver inddraget i borgerens hverdag.

“Som kollega er det altid godt med input udefra og her har medarbejderne fra IKH meget at byde ind med i det tværfaglige samspil. De ser det hele menneske, fordi de også deltager i vores teammøder, og kan opdage udviklingspunkter, som vi kan bruge i vores daglige træning. Ligesom de er gode til at korrigere, hvis tingene ikke fungerer i praksis” siger pædagog i Østerskoven Hanne Juul Jensen.

For arbejdspladsen ligger der også en sikkerhed i, at der kommer en ny medarbejder ved sygdom eller barsel. Det giver stabilitet og en god dækning. Desuden kan arbejdspladsen få medarbejdere billigere end gennem vores almindelige udbud.

Er du interesseret i udlån af medarbejdere fra IKH? Vi udlåner også gerne til andre institutioner. Ring og få en uforpligtende snak med afdelingsleder i Tale & Kommunikation Tina Frank på 40 14 15 48.