På IKH har vi specialiseret kompetence til at afhjælpe tale- og stemmeproblemer, der kan opstå efter operation og strålebehandling for cancer i hoved, hals eller mundhulen. Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og bidrager til en sammenhængende indsats til gavn for borgerens udvikling.

De borgere, som kommer i Stemmeafdelingen, er ofte helt almindelige mennesker, der har levet et aktivt liv med familie, job og fritidsinteresser, indtil de pludselig er blevet ramt af alvorlig sygdom, hvor den lægelige behandling kan medføre gener med både stemme og tale. De har brug for en effektiv og koordineret indsats for at komme hurtigt tilbage til hverdagen igen, så de får de bedste forudsætninger for at deltage aktivt i familie og samfund.

Fysioterapeut Birgitta Fog-Poulsen og logopæd Benedicte Vestbo arbejder tværfagligt for at sikre den bedst mulige indsats for borgere, der efter behandling for hoved-hals-cancer har fået tale- og/eller stemmeproblemer. De starter altid med en fælles udredning, hvor logopæden undersøger borgerens tale/stemmemæssige problem og fysioterapeuten undersøger de kropslige forudsætninger i forhold til taleåndedræt, kropsholdning, vævsskader eller muskelspændinger, der påvirker borgerens muligheder for at deltage i forløbet. Herefter lægger de en fælles plan for borgeren. Der er evidens for, at de senfølger, der kan opstå efter operation og strålebehandling med stivhed i halsområdet, kræver en tværfaglig indsats ved fysioterapeut og logopæd.

Stemmen og talen er en del af kroppen

At arbejde med stemmen er at arbejde med hele kroppen. Stemmen er et redskab, som ligger dybt automatiseret hos de fleste, og som kræver stor koordination af åndedræt og muskler samt en øget kropsbevidsthed at skulle finde tilbage til efter en ofte omfattende operation og efterbehandling med stråleterapi. Der er tale om en fysisk evne, der ikke kan trænes gennem kognitive øvelser. Her har mange borgere brug for specifik viden og guidning til at ændre uhensigtsmæssige vaner, optræne muskler og kontrollere kroppen, før de kan komme i gang med egentlig tale- og stemmetræning.

“Stemmen kommer ikke bare ud af munden, men er forankret i hele kroppen. Borgerne skal kunne mærke åndedrættet og spænde af, før vi kan arbejde med stemmen og talen - og man kan faktisk godt være så anspændt, at det ikke er muligt. Det nytter ikke noget at bede dem om at slappe af, hvis de er helt anspændte i kroppen” siger logopæd Benedicte Vestbo.

Selvom tale- og stemmetræningen er det egentlige fokuspunkt, kan fysioterapien gøre forløbet mere effektivt. Nogle borgere behøver ingen fysioterapi, mens det for andre er helt afgørende for undervisningen. De har brug for at kunne mærke deres åndedræt fra mellemgulvet, og specielt i forhold til aktiv udånding og passiv indånding, inden vi bygger ovenpå med stemmeøvelser, og her arbejder vores fysioterapeut indenfor et helt specialiseret nicheområde. Bevægelighed i tungen, struben og kæbernes muskler er ligeledes en forudsætning for tydelig tale og en funktionel stemme.

Tværfagligt blik på hele mennesket

En tværfaglig indsats er et samarbejde mellem begge faggrupper og borgeren, hvor vi arbejder side-om-side og alle kan bidrage med noget ind i hinandens felt. Fysioterapeuten kan være med til at afhjælpe kropslige problemer, og gøre borgeren mere bevægelig i væv, led og muskler, og logopæden kan bruge det efterfølgende i konkrete øvelser. Det, som fysioterapeuten arbejder med, bliver altså sat i spil lige med det samme.

“Vi har set eksempler på borgere, der selv mange år efter strålebehandling, kommer ind med så meget stivhed i strålebehandlede områder i hals og strube ,at det er svært for dem at kommunikere. Her har borgeren brug for hjælp til at løsne op i kæbe, hals og nakke, og ændre en ofte uhensigtsmæssig krops- og hoved holdning samt et anstrængt taleåndedræt, før det er muligt at arbejde med stemme- og taletræning hos logopæd” siger fysioterapeut Birgitta Fog-Poulsen.

Det er vigtigt at tage højde for det hele menneske - både kommunikativt, mentalt og kropsligt, når vi arbejder med stemmen. Ligesom man kan spænde så meget i kroppen, at det bliver umuligt at træne stemmen, kan man også lukke psykisk af efter en lang sygdomsperiode med angst, sorg og store livsforandringer. Her giver det også mening at inddrage vores psykologer.

Det betaler sig for borgerne - og hele samfundet

Når vi arbejder tværfagligt giver vi borgerne de bedste forudsætninger for at komme sikkert i mål. Borgerne vil opleve, at der bliver taget hånd om deres problematik, og at hele indsatsen spiller sammen. De får tilegnet sig nogle færdigheder, som de kan bruge umiddelbart i praksis. I fagtermer taler man ofte om “compliance”. Det gør de enkelte dele i indsatsen mere meningsfulde for borgerne, hvis de kan se en sammenhæng.

“Der er også en gevinst at hente for samfundet. Vi oplever, at en tværfaglig indsats kan give et hurtigere og mere effektivt forløb, der gør det muligt at bedre borgerens tale og stemme, på trods af de skader, der opstået efter behandlingen af cancersygedomen, og dermed sikre en bedre kommunikation, deltage og livskvalitet. Ligesom borgerne bliver i stand til at komme hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet igen” siger fysioterapeut Birgitta Fog-Poulsen.

Forskning peger blandt andet på, at det er vigtigt at have fokus på at sikre tilstrækkelig ernæring og fysisk træning i den tværfaglige indsats, da det har stor indvirkning på borgerens fortsatte deltagelse og livskvalitet. Her indgår vi et tæt samarbejde med blandt andet AUH og de kommunale genoptræningscentre, og bidrager på den måde til en sammenhængende indsats i og på tværs af sektorer til gavn for den enkelte borger.