Har du en sag, hvor vanskelighederne er komplekse, sociale eller sjældne?

De kritiske funktioner i samfundet kører på højtryk - IKHs børneafdeling: Specialrådgivningen for VISO gør også. Vores ydelser er finansieret af Socialstyrelsen og VISO, og vi kører ud i hele landet

Du kan visitere sager til os ved at udfylde vores henvendelsesskema. Det finder du ved at gå til denne side. Her finder du også nummeret til vores telefonrådgivning og få anonym vejledning.  

Vores specialister fra seks faggrupper udreder børn i hjemkommunen, dvs. at de møder på i barnets miljø for at udrede vanskeligheder og rådgive forældrene og fagpersoner samt formidle specialiseret viden, som er relevant for sagen.

Vi overholder alle corona-restriktioner og koordinerer med barnets dagtilbud, familie og forvaltning. Vi indarbejder de gældende corona-forholdsregler i sagsforløbet i samarbejde med jer, så både barn, forældre og fagpersoner får mest mulig kvalitet ud af vores VISO-finansierede ydelser. 

Målgruppen er Førskolebørn med komplekse vanskeligheder, sjældne diagnoser og sociale problematikker. Vi har fokus på at inddrage forældrene og barnets professionelle netværk i sagsforløbet og tilpasser rådgivningen til jeres rammer. Sagens forløb kan også omfatte video- og telefonmøder.  

Læs mere om visitation af børn til vores gratis ydelser her på vores hjemmeside.