CORONABANNER.jpgEr du borger eller samarbejdspartner kan du komme i kontakt med os og aftale et forløb. Du kan kontakte os som du plejer - det vil sige:

 • Du kan ringe til os alle hverdage mellem 8.30-12.30 på telefon 78 47 93 00.
 • Er du borger - kan du altid sende os en mail gennem borger.dk - læs hvordan på vores kontaktside.
 • Er du samarbejdspartner kan du benytte dig af samme kanaler som altid.

I det følgende kan du finde oplysninger fra specifikke afdelinger.

Center for Anvendt Adfærdsanalyse

Du kan ringe til os på 29 26 14 98. Lægger du besked - ringer vi altid tilbage.

FamilieFOKUS

Du kan ringe til os på 40 40 93 73. Lægger du besked - ringer vi altid tilbage.

Ganespalteafdelingen

Afdelingen følger sundhedsstyrelsens plan for øget aktivitet i Sundhedsvæsenet. Vi er overgået fra nødberedskab til at tilbyde kontrol af de patienter, som er i aktiv bøjlebehandling samt behandling hos vores protetiker. Det er altid op til en konkret behandlingsmæssig vurdering, hvilke patienter, som skal komme i afdelingen.

Psykolog, sundhedsplejersker og logopæder tilbyder indtil videre konsultationer via telefon og video i det omgang, som det kan lade sig gøre.

Skulle du komme i en situation, hvor der måske kan være behov for nødbehandling, kan du kontakte os på 78 47 95 33 alle hverdage mellem 8.30 og 12.30.

NCL

Du kan ringe til os på 91 17 93 18. Lægger du besked - ringer vi altid tilbage.

Specialrådgivningen

Vi åbner op med gradvist øget aktivitet –jævnfør retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Hvis du har spørgsmål kan du ringe til os via omstillingen på IKH på 78479300 eller 78479400, som så vil viderestille til Specialrådgivningen.

Specialrådgivningen for VISO, IKH

Udvidet åben telefonrådgivning               

For tiden udsætter og aflyser Specialrådgivningen for VISO, IKH mange aftaler på grund af situationen med Corona virus.

Vi stiller os i stedet for til rådighed med udvidet telefonrådgivning for familier og fagpersoner, der kan bruge faglig rådgivning eller sparring fra vores specialister i denne periode. Vores målgruppe er stadig førskolebørn med komplekse vanskeligheder

Telefonrådgivningen vil være åben dagligt fra 10-12.30 på 30 70 32 33, hvor vores sekretær så vil sætte dig i forbindelse med en af vores specialister.

Du kan også stadig udfylde vores henvendelsesskema - det finder du her

Du kan også ringe til vores telefonrådgivning

Tirsdage 12.30 – 15.00, Høje Taastrup på 21 48 48 28.

Torsdage 12.30 – 15.00, Aarhus på 21 47 16 14.

SPS læse- og høre

Studerende kan ringe til deres IKH vejleder og aftale tid til undervisning eller instruktion over video eller telefon.

Hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte kan du ringe til sekretær Bodil Søndergaard Jensen mellem 9.00-13.00 på telefonnummer: 78 47 93 18 eller sekretær Lene Gaarsted Jensen på 21 36 05 22 også mellem 9.00-13.00.

Tale og Kommunikation

Vi supplerer video- og telefonundervisning med muligheden for at mødes fysisk. Det gør vi på baggrund af statsministerens udmelding d. 13. april om lidt hurtigere genåbning af det offentlige.

Hvis du har en tid i stemme- eller neurologiskafdeling, som vi ikke har aflyst, skal du umiddelbart beholde din tid. Uanset om den er til:

 • Video-/telefonundervisning
 • Fysisk fremmøde på MarsesliborgCentret
 • Eller hjemme hos dig selv.

I den kommende periode kan du dog blive kontaktet direkte af os med en aflysning af den aftalte tid. Det skyldes, at vi ifølge myndighederne skal foretage en faglig vurdering af, hvilke borgere vi skal se først i forbindelse med genåbningen. Hos os er det for eksempel nyopererede, nyhenviste eller borgere med behov for udredning, som får de første tider. Din tid kan altså blive udskudt – men i så fald hører du fra os direkte via telefon eller brev i din e-boks.

Hvilke borgere ser vi fysisk på IKH i Coronaperioden?


Vi aftaler fysiske møder med borgere for hvem det er kritisk at modtage behandling, undervisning, vejledning eller rådgivning, og det er sikkert at modtage denne. Det vil sige, at vi aftaler behandling på IKH eller i eget hjem, hvis vores faglige vurdering er, at borgeren har behov for dette i perioden.

Hvilke forholdregler tager vi for at beskytte mod smitte?

Uanset om vi møder borgeren på IKH eller i borgers hjem orienterer vi inden aftalen om følgende:

Ved aftale på IKH

 • Hver behandler har sit eget lokale som sprittes af mellem hvert besøg. 
 • Kun borger og  max. en pårørende lukkes ind, hvis muligt venter evt. pårørende udenfor lokalet. Hvis dette ikke er muligt, sikres så megen afstand som muligt i lokalet
 • Der gives ikke hånd til pårørende
 • Behandlingstiden holdes så kort som muligt.

Ved besøg i borgers hjem

 • At medarbejderen vil have mundbind på ved ankomst og under hele besøget - dette for at beskytte borger og medarbejderen selv
 • Der gives ikke hånd til pårørende
 • Både borger og evt. pårørende skal have fulgt anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen ift. rengøring, håndsprit etc. umiddelbart inden medarbejderen fra IKH træder ind i hjemmet
 • At der skal stilles et lokale i hjemmet til rådighed. Der må ikke være flere end behandler, borger og max. en pårørende tilstede i lokalet. Hvis muligt skal pårørende ikke være i lokalet
 • Behandling holdes så kort som muligt.

Hvilke borgere tilbyder vi andre løsninger end besøg hjemme eller på IKH?

Vi tilbyder alle borgere, hvor det giver mening i forhold til den tildelte ydelse, at modtage undervisning, vejledning eller rådgivning gennem vores sikre videoløsning eller gennem telefonmøde. Det vil sige, at det som kan leveres digitalt bliver leveret. Vi kontakter de borgere for hvem der er relevant at modtage ydelsen digitalt på telefon for at aftale nærmere med dem.

Hvad gør vi ved nye henvendelser?

Vi behandler alle nye henvendelser som vi plejer og tager kontakt til borgere og samarbejdspartnere, når det er relevant i sagen.