Vi er stolte over, at vi i forbindelse med Socialstyrelsens udbud af specialiserede rådgivnings- og udredningsydelser på børn, unge og specialundervisningsområdet skal yde rådgivning og udredning i forhold til:

  • Børn og unge med svære komplekse psykiske vanskeligheder
  • Børn og unge med udviklingshæmning
  • Børn og unge med medfødt hjerneskade
  • Børn og unge med vanskeligheder med tale og sprog.

Vi skal løse opgaverne fra 1. august 2020 og fem år frem.

"På IKH har vi en høj gennemstrømning af børn og unge med svære og komplekse vanskeligheder. Det giver os mulighed for at fastholde et højt kompetenceniveau og dermed tilbyde den enkelte forløb, der funderet i viden og direkte erfaring med de 4 målgrupper som vi skal arbejde med.

Vi løser i dag alle vores opgaver i samarbejde med forældre, kommuner og specialister fra sundhedsvæsnet, derfor kan vi stille et VISO team med både et højt fagligt niveau og lang erfaring med relationel koordinering." Siger afdelingsleder Bodil Kloborg.

Rådgivning og udredning med barnets perspektiv og relationer i fokus

På IKH arbejder vi systematisk med afsæt i det enkelte barns/unges perspektiv i. Det gør vi blandt andet ved at anvende ICF-CY som referenceramme og tage udgangspunkt i WHOs børnekonvention. Vi tager højde for alder, kognitive forudsætninger samt eventuelle psykiske og fysiske vanskeligheder og arbejder med afsæt i hele familien. For os er inddragelse en nødvendighed i opgaveløsningen, derfor er det relationelle samarbejde med familien omdrejningspunkt i vores forløb.

Når vi udreder og rådgiver undersøger vi barnets/den unges perspektiv via samtaler, leg og observation med det formål at inddrage barnets/den unges ønsker for et godt liv. Aktiviteterne har til formål at inddrage og understøtte ejerskab og involvering i eget liv og trivsel. Den øgede forståelse af egne ressourcer, begrænsninger og kompenserende muligheder ser vi som en vej til trivsel hos både barnet/den unge og familien som helhed.

IKH løser også andre opgaver for VISO

Vi er i dag VISO leverandør på følgende områder:

Vil du vide mere?

Kontakt leder Bodil Kloborg, 22 81 04 43, Bodil.Kloborg@ps.rm.dk.

Sådan kan du få en sag visiteret

Kontrakterne træder i kraft 1. august 2020 og løber over de næste 5 år. Det er VISO, som visiterer: https://socialstyrelsen.dk/viso/kontakt-viso.

Gerd Hultberg

Ansvarlig for kommunikation
og kursusvirksomhed

Kommunikationsansvarlig Gerd Hultberg

Tlf. 21 17 91 64