IKH ønsker at tale ind i den debat, som foregår omkring sundhedstilstand og social ulighed. IKH vil gerne bidrage til at løfte de udfordringer, som kommunerne møder lige nu. Mange kommuner er pressede på økonomien og skal samtidig formå at levere specialiserede ydelser til borgerne. En ny analyse fra Defactum i Region Midtjylland og en landsdækkende opfølgning fra DR viser, at der er store forskelle på sundhedstilstanden i de socialt stærke og socialt svage landdistrikter. Det gælder muligheden for behandling, genoptræning og sundhed generelt.

For især de små kommuner kan det være en udfordring at skulle dække hele sundhedsområdet. Hvis der går flere måneder mellem, at kommunen møder borgere med behov for specialiseret rehabilitering, kan det være svært at tilbyde den nødvendige faglighed.

"IKH ønsker at tage en del af ansvaret for at løfte uligheden i landets pressede kommuner. Det gør vi blandt andet gennem vores samtalekoncept ‘Kommunikation for Livet’ til borgere med afasi, vores landsdækkende og gratis tilbud ‘FamilieFOKUS’ til familier med børn med livstruende sygdom og vores ‘Post Commotio tilbud’ til borgere med langvarige følger efter en hjernerystelse. Alle borgere skal have mulighed for den rette støtte, når livet bliver svært, uanset, hvor de bor i landet, og kommunerne skal kunne henvende sig til et specialiseret institut efter rådgivning og vejledning” siger områdechef Gaby Juhl.

Specialiseret tilbud lokalt i kommuner

En vigtig rolle for IKH er at kunne tilbyde vejledning og rådgivning til fagpersoner i kommunerne, for eksempel over videokonsultationer, ligesom vi gerne bruger vores specialiserede viden indenfor kommunikations- og rehabiliterings-/handicapområdet til at opkvalificere medarbejdere gennem supervision og kurser. Det er i sidste ende også med til at hæve kvaliteten for den enkelte borger i kommunen.

“Vi tilbyder de samme ydelser til en fast pris i hele Region Midtjylland - både til små og store kommuner, og uanset, hvor de er placeret på danmarkskortet. Hvis kommunen ligger langt fra vores lokaler i Aarhus, kan vi lave en lokal placering i samarbejde med kommunen, så borgeren har en reel mulighed for at komme til os. Og så har vi også altid mulighed for at drøfte sager over telefon eller video. Det skal aldrig være den geografiske afstand, som gør en forskel” siger områdechef Gaby Juhl.

IKH låner eller lejer gerne lokaler på et lokalt hospital, skole eller andet for at gøre samarbejdet med kommunen så let som muligt. Vores takster indeholder altid transport og vi finder sammen med kommunen den bedste løsning for alle parter.

Det betaler sig at investere i rehabilitering

Sundhedsstyrelsen har netop sendt nye “anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade” i høring. Anbefalingerne sætter fokus på borgernes behov for genoptræning og rehabilitering, og har fået blandt andet overlæge Dorte Damgaard, AAU og sundhedsøkonom Jakob Kjellberg, VIVE til at udtale sig i pressen.

“Vi ved, at kommunerne er hårdt pressede, så det er vigtigt, at vi bruger pengene rigtigt. Derfor gør vi os altid umage med at levere lige præcis de ydelser, som kommunen har brug for. Vi skræddersyer gerne ydelserne efter kommunernes specifikke og individuelle behov - og leverer aldrig noget, som vi ikke er sikre på. For fremtiden ser vi også en stor mulighed i det digitale, hvor vi kan være med til at opkvalificere medarbejdere over fjernundervisning eller videomøder, der gør det billigere for kommunen” siger Gaby Juhl.

I sidste ende er rehabilitering en god investering for både borgeren og kommunen. Med den rette vejledning er det muligt at give langt de fleste borgere kompetencer til at deltage aktivt i sit eget liv. Rehabilitering gør borgerne mere selvhjulpne i dagligdagen og får dem til at vende hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet igen.

Læs mere

 

DEFACTUM: Sundhedsoversigt for landdistrikter, mindre byer og større byer.

DR: Eksperter kritiserer manglende tjek af hjerneskade.

Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade.