Da vi på IKH i marts blev sendt hjem for at arbejde blev vores specialister bedt om at identificere hvilke borgere, der ville kunne profitere af et digitalt forløb - og tilbyde dem det. Den digitale rejse er fortsat - også her efter sommerferien, men hvad lærer vi af det? Hvad siger borgerne, og hvad siger fysioterapeuten, læsekonsulenten og logopæden? Vi har talt med en mor til et barn, som er i et forløb på IKH, en ordblind studerende, en ældre herre med Parkinson og tre af de specialister, der har arbejdet med dem over skærm.

Det virker - men kan ikke erstatte det fysiske møde

Vi har i vores samtaler med borgerne har vi lagt væk på, om de oplever, at møder over skærm eller telefon giver værdi og progression. For den studerende og borgeren med Parkinson har forløbet overordnet set været en succes. De har oplevet det som positivt, at kunne modtage undervisningen i eget hjem.

Den studerende modtog vejledning over telefon og samarbejdede med læsekonsulenten via et google-doc. For hende var det afgørende for, at forløbet faldt positivt ud, at hun og konsulenten havde mødt hinanden før og fordi de meget hurtigt fik styr på teknikken. Det gav hende den nødvendige tryghed for at kunne få noget ud af forløbet.

Borgeren med Parkinson blev undervist via video, han havde ikke mødt logopæden på forhånd, men betegnede forløbet som succesfuldt. Han havde ikke et fysisk forløb at sammenligne med, men var helt sikker på, at han havde fået "fuld valuta for pengene". Han oplevede, at logopæden var meget nærværende - og at undervisningen var meget klar og skåret ind til benet. For ham var mulighenden for at kunne modtage undervisningen i sommerhuset et yderligere plus.

For familien med et barn, der skulle modtage fysioterapeutisk og ergoterapeutisk træning var oplevelsen en smule mere blandet. Forløbet foregik over video - og krævede, at mor "trænede" med, og motiverede barnet til at træne - også når terapeuterne ikke var med. For en familie med et barn, der har behov for træning for at bevare sin funktionsevne, bliver man dobbeltramt, når alt lige pludselig skal foregå hjemmefra. De vante rammer for træningen forsvandt, og forældrende oplevede, i endnu højere grad end normalt, at skulle bevæge sig fra forældrerollen til rollen som træner/terapeut. For mange forældre, der har et barn med nedsatte funktionsevner kan der være en hårdfin balance mellem mig som mor og mig som mit barns træner, behandler, coach etc. Det opleves som en ekstra belastning, når man ikke længere kan møde op til træningen, men den er rykket hjem i stuen.

Deres oplevelse var derfor primært positiv "fordi det var bedre end ingenting og terapeuterne gjorde det helt fantatisk godt", men som tiden gik, og barnets motivation for at deltage blev mindre, blev det sværere, at får noget konstruktivt ud af det. Moren kunne sagtens se, at det digitale kan bruges som et supplement for eksempel, når man ønsker at tage i sommerhus, men ikke kan komme afsted pågrund af træningen eller er indlagt, men godt vil kunne træne over video.

Specialisternes perspektiv på digitale forløb

For læsekonsulenten og logopæden fungerer de digitale forløb godt - den type af undervisning som de har haft kan langt hendad vejen godt omkonverteres til det digitale. De oplever, at borgerne profiterer af forløbene, men ligesom borgerne havde en oplevelse af, at det kræver noget andet at skabe nærvær og tryghed i relationen.

De digitale forløb og møder betyder en anden og mere forberedelse særligt af konteksten - der skal bookes "digitale" lokaler, sendes link ud til borgerne og der skal tjekkes om borgerne har styr på, hvordan mødet og teknikken kommer til at foregå. Der kommer let til at gå en del tid med at forholde sig til om der er styr på teknikken - og det kan godt betyde, at man ikke får forholdt sig til, hvordan man får skabt den gode relation, når nu man "blot" mødes digitalt.

For fysio- og ergoterapeuten ser det lidt anderledes ud - træning med et barn over video kan godt gå an, men det kan være svært at motivere til lige at tage en til runde af øvelser eller rette på det som måske ikke gøres helt korrekt - når man kun kan se og høre, men ikke røre. Noget af det man havde succes med var at inddrage andre børn i træningen, da det virkede motiverende at træne med andre.

Oplevelsen af, at det er bedre end ingenting deles med forældrene, men også blikket for, at træningen som måske før har været aflastenende for familien over tid kom til at opleves som belastende. Digitale træningsforløb med børn kræver derfor nok en anden tilgang ned "bare" at sætte strøm til.

Det handler også om relationer

Et gennemgående tema for borgerne såvel som specialisterne, at nærheden eller relationen er vigtig for at få et digitalt forløb til at lykkes. Er relationen og nærværet ikke skabt på forhånd gennem et fysisk møde kan det i sig selv opleves som en barriere for succesen. Derfor skal det være en del af specialistens "værktøjskasse" at kunne skabe den gode tillidsfulde relation gennem en digital kanal. Sammenfattende kan man sige, at de digitale forløb, ligesom de fysiske, kræver trygge og tillidsfulde relationer for, at målet med forløbet bliver nået. På IKH har flere af vores specialister arbejdet med digitale forløb og møder - også før Corona. Vi samler i efteråret op på og systimatiserer vores erfaringer med relationsdannelse og borgerinddragelse - både digitalt og fysisk. Følger du med i vores nyhedsbrev vil du kunne læse mere om, hvordan vi kan arbejde med det relationelle - også når vi ikke mødes fysisk.

Når teknikken driller

Elefanten i rummet, når vi taler om digitale forløb og møder er teknik. For både specialister og borgere fylder det, når teknikken ikke virker. Det skaber frusterationer og går ud over motivationen, når en mikrofon ikke vil tænde, nettet er langsomt, I-paden dør pågrund af manglende strøm osv. Derfor kræver de digitale forløb også andre typer af forberedelse både for borger og for specialisten. Det er nok de færreste som blev fysioterapeut fordi de synes det er fedt at rode med at få "teknikken" til at virke, men der er ingen tvivl om, at jo flere forløb, der bliver sat strøm til, jo vigtigere blive det for vores specialister at kunne arbejde også med teknikken.

Det handler på den ene side om gode vejledninger både til borgere og specialisterog på den anden side om at få systemerne til at fungere efter hensigten. Som en specialist sagde handler det også om at have både plan a,b og c for gennemførelsen. De digitale forløb kræver, at vi forbereder os både som modtagere og som afsenderere. Ligesom man også bliver nødt til at komme lidt tidligt, hvis man skal parkere en bil eller tage tidligt afsted, hvis nu bussen er forsinket, skal man sætte tid af til at tjekke teknikken. - Og det skal vi nok lige vænne os til.

Vil du gerne vide mere om at planlægge det gode videomøde? Læs artikel om planlægning af virtuelle møder: https://www.sku.rm.dk/om-ikh/nyheder/ikh-nyheder-2020/gode-rad-til-virtuelle-moder/