Lugten af klor. Vådt badetøj. De fleste husker barndomsminder fra en svømmehal. Svømning er faktisk en af de aktiviteter, som langt de fleste børn, selv med funktionsnedsættelser, vil kunne blive gode til og få meget glæde af. Hver uge mødes en gruppe børn med nedsat funktionsniveau i Lyseng svømmehal. Her afvikler ergoterapeut Mette Krogh Balslev og fysioterapeut Stina Storm Kristensen undervisning efter Halliwick konceptet.

IMG_4572.jpg

Halliwick er mere end “bare” svømning. Det er et særligt udviklet koncept, som sigter mod at give alle, uanset funktionsnedsættelse, en fri og selvstændig udfoldelsesmulighed i vand. I Halliwick bruger vi ingen flydemidler, men alle børn har en hjælper med, og så skal de bruge deres egne ressourcer til at bevæge sig i vandet.

“Vi arbejder systematisk med at være i vandet og lære at svømme gennem leg og sociale aktiviteter. Når børnene går til en fast ugentlig træning giver det en god struktur og rutine, der er meget effektiv for udvikling af funktionsniveau, fysisk såvel som kognitivt. Det bliver en velkendt aktivitet, men bliver samtidig ved med at være udfordrende” siger Mette Krogh Balslev.

Metoden er specielt udarbejdet til at lære fysisk handicappede at svømme. Men det kan også hjælpe børn med autisme eller ADHD og psykisk udviklingshæmmede.

Følelsen af bevægelsesfrihed og kropslighed i vand 

Der er mange fordele ved bevægelse i vand. Koordination, balance, vejrtrækning, ledbevægelighed, muskelstyrke, kropskontrol og koncentration er bare nogle af dem. Ligesom selvhjulpenhed er i fokus ved af- og påklædning. Det er færdigheder, som børnene kan bruge mange andre steder i deres dagligdag.

“Halliwick giver børn med handicaps en ny mulighed i vandet. Med hjælp fra vandets naturlige opdrift kan de bevæge sig frit og mærke hele kroppen. De kan pludselig sætte deres krop i nye stillinger, træne deres muskler og opleve at blive forpustet. Og med den rette indsats kan selv børn med svære udfordringer lære at bevæge sig selvstændigt i vandet” siger Stina Storm Kristensen.

For de fleste børn vil det at lære at svømme være et realistisk og betydningsfuldt mål på længere sigt. Det kan også fungere som en motivation for at satse på og opnå en masse andre ting. Vi har set eksempler på børn, der ikke kan gå uden støtte, men gennem Halliwick lærer at gå selv også over vandet.

Det giver selvværd og selvtillid at turde udfordre sig selv 

Svømmehallen kan være overvældende for børn. Der er fyldt med sanseindtryk fra vandet og lyde fra rummets høje akustisk. Ligesom der vil være berøring og samvær med andre børn. Men vi arbejder hele tiden med at udfordre og udvikle børnene, så vi løbende sætter nye mål og bygger videre på det, som de allerede kan. Det handler om at finde modet til at være i vandet og turde udfordre sig selv i trygge rammer. Når det lykkes, giver det et boost af selvtillid og selvværd, og barnet vil få en succesoplevelse og øget selvstændighed.

“Disse børn oplever ofte at være de langsomste eller dem, der let bliver overset i en stor gruppe - men her indgår de pludseligt i et mere ligeværdigt forhold, hvor vi arbejder målrettet med gruppeaktiviteter og gør meget ud af, at alle byder ind og tør udfordre sig selv” siger Mette Krogh Balslev.

IMG_4711.jpg

Gruppedynamik og det sociale er en vigtig sidegevinst 

For netop disse børn giver det så meget at arbejde med det sociale i en gruppe. Børnene bruger mange timer med voksne, så det er godt med nogle andre børn at spejle sig i. Det giver motivation at træne sammen med andre og se, hvordan de udvikler sig. Børn vil gerne gøre noget sammen med andre, og det kan vi bruge aktivt i undervisningen. Halliwick giver ikke kun barnet nogle gode kropslige oplevelser og udfordringer, men kan også danne grundlag for en senere fritidsaktivitet. Ligesom det kan være med til at styrke barnets sociale kompetencer.

“Halliwick er ikke kun det rent kropslige. Der er så mange gode sidegevinster og derfor giver dette koncept så god mening. Det er så meget mere end en halv times plask i vandet” siger Stina Storm Kristensen.