IKH er båret af de specialister, der er ansat til at give borgerne bedst mulige forudsætninger for at kunne leve et aktivt liv. Derfor er vi afhængige af, at medarbejderne får mulighed for at bidrage med deres gode idéer til forbedring af ydelser, effektivisering af arbejdsprocesser og ikke mindst udvikling af nye tilbud. Her kan du møde to af vores fagpiloter, som udvikler innovative løsninger til gavn for borgerne, og blive klogere på de projekter, de er i gang med.

fagpilot.jpg

Mette udvikler koordineret tilbud til børn, der ikke vil spise

I Specialrådgivningen for VISO møder ergoterapeut Mette Krogh Balslev et stigende antal børn, som ikke vil spise. Det samme viser forskning, som peger på, at 3-10% af alle børn har problemer med spisning i en grad, som påvirker deres vækst og trivsel. Det er især børn med autisme, præmaturitet eller andre udviklings-vanskeligheder. Når børn ikke vil spise, påvirker det både deres livsførelse og dynamikken i hele familien. Ligesom det kan medføre livsstilssygdomme på længere sigt. Mette Krogh Balslev har derfor besluttet at udvikle et nyt ensartet, koordineret og tværfagligt tilbud til forældre og børn, der ikke vil spise.

Projektet tager afsæt i den amerikanske teori SOS (The Sequential Oral Sensory), som også er en velkendt teori i Danmark, men forsøger at videreudvikle teorien til et koordineret og sammenhænge gruppebehandlingstilbud for familierne. I fagpiloten har Mette Krogh Balslev blandt andet arbejdet med at belyse emnet fra forskellige vinkler og få det kredset ind til et projekt. Samtidig er hun blevet skarpere på sin argumentation og idé ved at benytte værktøjer som Business Model Canvas, PESTEL analyse og pitch, der ligger uden for hendes normale fagfelt som ergoterapeut.

“Jeg er blevet bedre til at løfte min idé op i et organisatorisk og økonomisk perspektiv og få de mange forskellige lag i projektet adskilt. Ligesom jeg har fået mulighed for at tale direkte ind i organisationens ledelse og sætte fokus på en sag, som betyder noget for mig. Det har været et intenst og spændende forløb, hvor jeg også har haft fornøjelsen af at møde kollegaer med andre interessante idéer og udvikle dem i fællesskab” siger Mette Krogh Balslev.

Maiken udvikler dysartri-test på dansk

Logopæd i Tale- og Kommunikation Maiken Schou Hougaard møder til dagligt borgere, der er ramt af dysartri. En talevanskelighed, som typisk opstår efter blodprop i hjernen og gør det svært at forme og udtale ord, selvom sprog og begavelse ikke fejler noget. En del af hendes arbejde består af at udrede borgerens talesproglige niveau på skalaen “let - moderat - svær dysartri” ud fra ordlyde. Men der mangler en test på dansk, som også tager udgangspunkt i borgernes almindelig tale og sætninger. En test, som i højere grad afspejler den måde, vi taler sammen i dagligdagen, og giver et mere objektivt resultat.

“En dansk dysartri-test skal være med til at støtte vores vurdering som fagperson og gøre resultaterne mere tydelige for kommunerne. Ligesom det vil være med til at sikre, at borgerne får det tilbud, som de har brug for. Det er også tanken, at det kan bruges som en motivationsfaktor for borgeren i undervisningen” siger Maiken Schou Hougaard.

I fagpiloten har hun sammen med sin kollega Mia Hungeberg Egsgaard arbejdet med at afsøge litteratur og eksisterende dysartri-tests. De er blandt andet blevet klogere på at indtænke forretningsdelen af projektet, sætte projektet i system og præsentere det for sin leder. Ligesom hun er blevet skarpere på, hvilke ressourcer det kræver at udvikle sin egen test. Og så har fagpiloten givet hende en tro på, at hun er i stand til at løbe med sin egen idé.

“Det har været virkelig spændende at få lov til at være med til at udvikle noget til gavn for hele organisationen og borgerne. Som fagperson har jeg kunne fordybe mig i et projekt, som interesserer mig, og har samtidig fået øjnene op for, hvordan det kan passe ind i IKHs mål og værdier” siger Maiken Schou Hougaard.

Det næste stykke tid arbejder hun videre med at dykke ned i en test fra Sverige, der virker særlig interessant og måske kan give mening at oversætte til dansk.

Læs mere om vores fagpilot i artiklen her.

Hvis du vil vide mere om Fagpiloten på IKH, tilmelde en eller flere medarbejdere eller høre om, hvordan vi kan skræddersy en fagpilot til en hel afdeling på jeres arbejdsplads.

Så kontakt forløbsleder for fagpiloten i Projekt- og Udvikling Louise Bomholt på 20 57 24 59 eller louive@rm.dk.