Vi kan nu efter en udbudsrunde fortsætte vores SPS-tilbud til ordblinde studerende i Region Midtjylland. Specialpædagogisk støtte (SPS) sikrer, at studerende har mulighed for at gennemføre en kort- eller mellemlang videregående uddannelse på trods af ordblindhed.

Som ordblind studerende kan det være en udfordring at gennemføre en kort- eller mellemlang videregående uddannelse. Men det er muligt at søge hjælp gennem statens SPS. IKH har siden 2001 været SPS-leverandør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i hele Region Midtjylland.

Specialistteam sikrer at flere gennemfører studiet

SPS-tilbuddet i Region Midtjylland består af specialiserede læse-/skrivevejledere og IT konsulenter, som alle har solid viden og erfaring med at undervise og vejlede ordblinde studerende. De har opbygget deres specialistviden gennem mange år som SPS-leverandør og har erfaring fra mange forskellige uddannelsesinstitutioner.

Fokus på den enkelte studerende

Alle SPS-forløb tager udgangspunkt i den enkelte studerendes kompetencer og studie. Det handler om at se den studerendes sproglige vanskeligheder i forhold til uddannelsens mål. Med den rigtige vejledning er det muligt at styrke de studerendes initiativer og vedholdenhed i forhold til at gennemføre deres studie. IKH er specialister i at arbejde med de studerendes forståelse af egen identitet og støtte den enkelte i at udvikle nyttige studiestrategier, der gør det lettere at komme sikkert igennem studiet.

“At Styrelsen for Kvalitet og Undervisning igen har peget på IKH som leverandør på området, vidner om den høje kvalitet IKH er i stand til at levere i samarbejdet med studievejlederne og de studerende. Vi er stolte over igen at skulle varetage opgaven for Styrelsen og vil vi i den kommende tid fortsætte med at udvikle på måden, vi giver støtten på.” siger områdechef Gaby Juhl.

Læs mere her:

Specialpædagogisk støtte til ordblinde studerende på IKHs hjemmeside

Case med Hannah, der fik hjælp til at klare studiet trods ordblindhed

Gerd Hultberg

Afdelingsleder for stab
Ansvarlig for kommunikation
Kontakt til Post Commotio

 

Tlf 21 17 91 64