Problematisk skolefravær eller skolevægring er en ny social udfordring og et stigende problem i de danske folkeskoler. Det handler om børn, som mistrives og er bange for at komme i skole. Skolevægring er et komplekst fænomen, som for de berørte børn og deres familier kan få både psykologiske, sociale og faglige konsekvenser nu og i fremtiden. Alligevel er der begrænset viden om årsagerne til og behandlingen af skolevægring. Derfor har IKH igangsat et samskabelsesprojekt med børn, forældre og kommuner, der skal udvikle en helhedsorienteret og familiecentreret indsats til gavn for børn med skolevægring.

stine.jpg

Samskabelsesprojektet bliver drevet af IKHs Udviklingsafdeling med projektleder Stine Holmegaard Christensen i spidsen, der bl.a. står for at søge fondsmidler til projektet og etablere kontakt til kommuner.

En skjult problematik, som bliver i hjemmet

Skolevægring handler ikke om børn, der pjækker. Tværtimod vil børn med skolevægring gerne i skole - men de tør ikke. Typisk starter de første konflikter i hjemmet, når barnet skal afsted om morgenen, mens skolen kan have svært ved at opdage problemet før langt senere. Som en del af projektet har IKH været i tæt kontakt med børn og forældre, der fortæller, at de må tage store kampe derhjemme, men mangler forståelse og opbakning fra skolen. Det gør det svært, at få den nødvendige hjælp.

Samtidig viser vores research blandt kommunale aktører, at mange skoler ikke er konsekvente med deres fraværsregistrering, hvis en elev fx tager hjem over middag eller får ondt i maven i løbet af en skoledag. Noget tyder desuden på, at det særligt gælder børn fra ressourcestærke familier, hvor skolen tænker, at forældrene har styr på situationen. Det kan betyde, at børn kan gå meget længe med skolevægring, inden der bliver gjort noget ved det.

Helhedsorienteret og familiecentreret indsats

Det tværfaglige projektteam på IKH består af en psykolog og specialpædagogiske konsulenter fra Specialrådgivningen, der har mange års erfaring i at tilbyde helhedsorienterede og familiecentrerede indsatser til komplekse børn og deres familier. Det er vores erfaring, at opstået skolevægring kræver en intensiv tværfaglig indsats, hvor man kommer hele vejen rundt om barnet. Derfor er det vigtigt at have fokus på både skole, hjem og familie. Desuden kan det være afgørende at sætte tidligt ind i forhold til skolevægring, da problemet typisk vokser i kompleksitet over tid.

Vi forestiller os, at den endelige indsats mod skolevægring vil bestå af en afgørende indledende fase, hvor vi samarbejder med lokale aktører, en udredning af barnet og til sidst en intervention, hvor det bl.a. kan blive relevant at inddrage vores musik-, ergo- og fysioterapeuter samt en psykiater. I samskabelsesprojektet ønsker IKH at sætte fokus på de særligt komplekse børn med skolevægring, der ofte har andre diagnoser som angst, ADHD eller autisme. Det er tanken, at indsatsen i sidste ende skal at skabe bedre trivsel for alle børn med skolevægring og altså også kunne bruges på mindre komplekse børn.

Samskabelse med mening

For at skabe en samlet indsats med relevans og mening for både børn, forældre og skoler vil IKH indgå samarbejde med én eller flere kommuner. Vi har afholdt workshops med fagpersoner og ledere fra fire forskellige kommuner, og er nu i mere tæt dialog med nogle kommuner omkring udvikling af en indsats, som er tilpasset deres behov i forhold til skolevægring. Der er dog stadig plads til flere kommuner i denne samskabelsesproces.

Projektet skal ses som en relationel proces, hvor forskellige relevante aktører vil bidrage med ekspertise, viden og individuelle målsætninger. Frem for at fagpersoner alene vurderer, hvad borgerne har brug for, har vi fokus på de indbyrdes relationer, som eksisterer mellem fagpersoner og borgere for at finde frem til, hvor vi bedst kan sætte ind. Vi forestiller os, at samskabelsesprojektet vil foregå som et samarbejde, hvor vi kan lære begge veje. IKH vil gerne forstå, hvordan kommunerne tænker og hvad der passer ind i deres kontekst. Samtidig kan vi give kommunerne nogle afgørende indsigter fra vores arbejde med skolevægring samt komme med konkrete løsninger, der er tilpasset lokale forhold.

I sidste ende har vi et fælles ønske om at udvikle en bæredygtig og helhedsorienteret indsats med størst mulig værdi i praksis til gavn for børn, skole og forældre, så flere vil opleve et godt skoleliv med gode fællesskaber og relationer.

Kunne det være interessant for din kommune at deltage i projektet? Så kontakt projektleder Stine Holmegaard Christensen på sthoch@rm.dk eller 29105956.

Eller læs mere om samskabelsesprojektet på vores hjemmeside her.