Hvis man slår hovedet eller bliver ramt af en hjernerystelse, kan det give langvarige følger som smerter, øget træthed og koncentrationsbesvær selv flere år efter uheldet. Men der er også større risiko for, at man fem år efter traumet står uden for arbejdsmarkedet. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet.

Resultatet af undersøgelsen peger på, at det kan være svært at passe et arbejde eller studie, hvis man skal bruge kræfter på vedvarende smerter eller koncentrationsbesvær efter en hjernerystelse. For nogle kan de fysiske problemer efter en hjernerystelse også medføre psykiske udfordringer som angst og depression, der gør det endnu sværere at vende tilbage til hverdagen. Derfor er det en god investering at tilbyde borgere med senfølger efter hjernerystelse kompetent behandling af specialister på området. Det påpeger neuropsykolog Hana Mala Rytter, som står bag undersøgelsen.

Folk med hjernerystelse, skal have tilbudt et forløb, der er skræddersyet netop den persons behov, begrænsninger og muligheder. Patienterne har simpelthen brug for forskellig hjælp, alt efter hvor de står i livet og hvad de havde gang i før hjernerystelsen. Symptomer på hjernerystelse kan også variere fra person til person - hvad der opleves fx som krævende af én person, kan opleves uproblematisk af en anden” siger hun til Københavns Universitet.

Tværfagligt forløb med fokus på den enkelte borger

På IKH har vi siden foråret 2018 haft borgere med senfølger efter en hjernerystelse gennem individuelle og tværfagligt koordinerede forløb. Gennem forløb ved psykolog og fysioterapeut lærer de, hvordan de kan tackle deres symptomer efter hjernerystelsen, så hverdagen kan komme til at hænge sammen igen - og det bliver muligt at vende tilbage til studie eller job.

De nye forskningsresultater vækker resonans i forhold til vores erfaring med at arbejde med netop denne målgruppe og er med til at understøtte de antagelser, som vi gør os på IKH. Vi erfarer, at det nytter at tilbyde psykisk og fysisk hjælp til mennesker med senfølger efter hjernerystelse, hvis man vil have dem tilbage på studie eller i job. Og at det er helt afgørende at have adgang til kompetent hjælp i hele landet” siger afdelingsleder Anette Skovgaard.

Alle forløb på IKH bliver tilrettelagt efter den enkelte borgeres vanskeligheder og behov. Forløbet kan bestå af psykoedukation og vejledning, hvor borgerne bliver undervist i kompenserende strategier og får konkrete redskaber til at mestre følgerne efter hjernerystelse. Det sker med det formål, at borgeren skal kunne deltage så aktivt som muligt i eget liv, herunder arbejde eller studie.

Vil du vide mere?

Læs hele undersøgelsen fra Københavns Universitet på universitetets hjemmeside:  https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2019/05/mange-er-uden-arbejde-fem-aar-efter-hjernerystelsen/

Læs mere om IKHs tilbud til voksne med langvarige følger efter hjernerystelse

Læs Case med 24-årig studerende med langvarige følger efter hjernerystelse i I-paper:  https://ipaper.ipapercms.dk/RM/IKH/psykologerne/case-post-commotio/#/

Eller kontakt afdelingsleder Anette Skovgaard på 29 22 19 13 eller anette.skovgaard@ps.rm.dk

Gerd Hultberg

Afdelingsleder for stab
Ansvarlig for kommunikation
Kontakt til Post Commotio

 

Tlf 21 17 91 64