IKHs logopæd Benedicte Vestbo deltager lige nu i en national projektgruppe gennem DTHS (Danske Tale-, Høre- & Synsinstitutioner), der skal afprøve og implementere Socialstyrelsens redskab Lovende praksis bedst muligt til gavn for borgerne.

Lovende praksis beskriver fællestræk for de indsatser, der har stor sandsynlighed for at skabe positive forandringer for borgerne på det sociale område. Det er et redskab, som vi blandt andet kan bruge indenfor det særligt specialiserede område, hvor der endnu ikke er evidensbaseret viden.

"Lovende praksis kan blive et rigtig godt redskab i vores arbejde med at udvikle forløb af høj kvalitet. Det er svært at lave egentlige effektmålinger på vores område, men med Lovende praksis har vi mulighed for at vurdere, i hvor høj grad vores praksis kan betegnes som lovende. Det vil sige i hvor høj grad, vi skaber gode resultater for vores borgere” siger Benedicte Vestbo.

Sådan samarbejder vi i DTHS

DTHS arbejder løbende med at kvalitetssikre og udvikle højt specialiserede ydelser til borgere med komplicerede funktionsnedsættelser på tale-, syns- og høreområdet. Som led i dette afprøver IKH og 12 andre institutioner Lovende praksis i løbet af 2019. Lovende praksis er et måleredskab, hvor hver institution skal svare på spørgsmål indenfor 11 elementer, og på baggrund af dette få en indikator for, hvorvidt de har en lovende praksis i større eller mindre grad.

Det er målet, at Lovende praksis skal være med til at indkredse og beskrive det specialiserede område, og derved sikre et anerkendt udgangspunkt for fortsat udvikling af ydelserne - både lokalt og i fælles DTHS regi. Samtidig ønsker vi at opnå en anerkendt beskrivelse af vores praksis, der har en høj grad af forventet effekt i forhold til borgerne.

Læs mere om ‘Lovende praksis’ på Socialstyrelsens hjemmeside her.