Det kan du blive klogere på i denne case fra bostedet Kernehuset, der fik hjælp af audiologopæd Mona Kjærskov Jensen til at styrke kommunikationen med en hørehæmmet borger.

photo-1524964056700-f5738231ad5e.jpg

Udviklingshæmmet borger får sproget tilbage gennem tegn

Kernehuset er et bofællesskab for fysisk og/eller psykisk funktionshæmmede borgere. Flere beboere er begrænsede i deres sprog, og nogle kan ikke udtrykke sig i forståelig tale. Vi møder Kernehuset, da Høreafdelingen skal deltage i en tværfaglig udredning af det talesproglige niveau hos en svært udviklingshæmmet beboer med høreapparat. Selvom beboeren har fået nyt høreapparat, er det ikke sikkert, at det vil styrke evnen til at kommunikere gennem tale. 

Mona Kjærskov Jensen overvejer, om der kunne være en anden vej ind, måske kunne tegn være løsningen? Mange udviklingshæmmede borgere har nemlig brugt tegn tilbage i deres daginstitution eller skole. Hun vælger derfor at afprøve tegn første gang, de mødes, og det viser sig, at beboeren responderer lynhurtigt. Øjnene lyser op, smilet kommer frem og hænderne flyver op af lommerne. Beboeren både forstår og kender mange rigtige tegn, bringer selv samtalen videre, benytter pegning og mimik. Det bliver starten på et succesfuldt samarbejde, hvor Kernehusets medarbejdere sammen med beboeren bliver undervist i tegnstøttet kommunikation. 

Tegn som støtte i den daglige kommunikation

I undervisningen giver Mona Kjærskov Jensen en introduktion til grundlæggende visuelle teknikker (pegning, mimik og naturlige tegn), og en gennemgang af udvalgte daglige tegn, der kan være relevante i beboerens hverdag. De arbejder med at bruge tegn i praksis, for eksempel ved at stille hinanden spørgsmål i mindre grupper. Desuden får medarbejderne udleveret en gloseliste og et videoklip med tegn til repetition. En fordel ved tegnstøttet kommunikation er, at det også indeholder mere moderne ord som “dating” og “iPad”, samtidig er det muligt at udtrykke følelser, fortælle historier og sammensætte hele sætninger, som man ikke kan gennem for eksempel ‘tegn til tale’.

“Vi låner et sprog fra døves kommunikation, der er forholdsvis let at aflæse, og forsøger derigennem at ramme det eksisterende sproglige niveau, som vi kan udvikle videre på. Når vi bruger tegnstøttet kommunikation, er det ikke borgeren, der skal ændre sig, men medarbejderne, der skal lære noget nyt. Ved at bruge tegn så meget som muligt i den daglige kommunikation, kommer medarbejderne til at fungere som sproglige forbilleder, og det virker rigtig godt i forhold til udviklingshæmmede borgere” siger Mona Kjærskov Jensen.

Det handler om at vække nysgerrighed og motivation

Kernehuset oplever, at tegnstøttet kommunikation er med til at skærpe den sproglige opmærksomhed hos både medarbejdere og beboere. Ligesom det har været med til at udvikle ordforrådet hos den specifikke beboer. De bruger tegn i den daglige kommunikation, blandt andet til at forklare beboerne, hvad der skal ske i løbet af dagen, “nu skal du i bad”, “nu skal vi spise”, “nu skal vi en tur i byen”, og de er overraskede over, hvor mange sætninger, de efterhånden kan sammensætte ud fra meget få tegn. Pædagog Lydia Kousholt påpeger, at det især har været en fordel, at beboeren selv har indgået i undervisningsforløbet. Det har givet en følelse af ligeværd og samhørighed, samt været med til at sætte beboeren mere aktivt i spil. 

“Vi oplever, at beboeren er gået fra at være passiv til aktiv i den daglige kommunikation, efter vi er begyndt at bruge tegn. Beboeren virker mere motiveret, har lyst til selv at gå ind i samtaler, og er i højere grad med på, hvad vi siger. Det er i sidste ende også med til at opbygge tillid og styrke relationen” siger hun.

I de næste måneder vil Kernehuset gå i gang med et målarbejde, der skal vise, hvordan beboeren udvikler sit talesproglige niveau gennem tegn. De vil blandt andet undersøge, hvilken effekt det har, hvis de arbejder intensivt med at indøve nogle få tegn i en periode. De har nemlig indtryk af, at beboeren stadig forstår flere tegn end beboeren selv bruger, så der er potentiale for en endnu større sproglig udvikling.

Læs mere om Høreafdelingens tilbud for voksne her. 

Gerd Hultberg

Afdelingsleder for stab
Ansvarlig for kommunikation
Kontakt til Post Commotio

 

Tlf 21 17 91 64

Tilmeld dig nyhedsbrev


IKH har nyhedsbreve til børne- og voksenområdet. I nyhedsbrevet kan du læse om ydelser, kurser, temadage - og holde dig opdateret på den nye viden vi producerer og indsamler.

 Tilmeld dig nyhedsbrevet her.