Det kan være en udfordring at passe ind på en arbejdsplads, der forventer, at man er både hurtig, omstillingsparat og god til at sælge sig selv, hvis man også har et høretab. Mange mennesker med høretab risikerer derfor at ende med at slide sig selv ned på jobbet i forsøget på at kompensere for deres udfordringer. Men et høretab behøver ikke at forhindre et godt og aktivt arbejdsliv. For langt de fleste er det faktisk muligt at deltage på lige fod med andre på arbejdspladsen, hvis de får den rigtige hjælp.

Høreafdelingen på IKH rådgiver borgere i den erhvervsaktive alder, der har nedsat hørelse. Vi hjælper dem, der har brug for støtte til at fastholde deres job, men også dem, der skal tilbage fra ledighed eller er tvunget til at skifte branche. Vi møder både overlægen, karrierekvinden, den kontoransatte, folk i fleksjob, og de, der har været sygemeldt gennem længere tid - alle med et ønske om at udnytte deres fulde potentiale på arbejdsmarkedet trods et høretab.

Når hørelsen begrænser dig på jobbet

Specialkonsulent i Høreafdelingen Joan Klindt Høy oplever, at mange mennesker med et høretab mangler grundlæggende kendskab til omfanget af deres høretab, og hvad det betyder for deres arbejdsliv. Mange oplever kommunikationsvanskeligheder på jobbet på grund af deres høretab. Men træthed og sociale udfordringer kan også hænge sammen med et høretab. Nogle er fastlåst i en situation, hvor de bliver nødt til at leve med, at der er store begrænsninger i, hvad de kan på arbejdspladsen - de kan f.eks. have svært ved at deltage i møder eller tage telefonen.

“Vi møder mennesker, der undgår at sige noget til møder, fordi de er bange for, at emnet er skiftet eller pointen allerede er blevet sagt. De misforstår opgaver, har svært ved at tage telefonen eller misser vigtige beskeder. Det kan alt sammen misforstås, så de kommer til at fremstå fagligt inkompetente, dovne eller asociale, selvom det i virkeligheden skyldes et høretab” siger Joan Klindt Høy.

Her ligger der en vigtig opgave i at adskille høretabet fra mennesket og få den faglighed, som gemmer sig bag den nedsatte hørelse, frem. Det kræver blandt andet rådgivning om relevante hjælpemidler og kompensationsmuligheder, håndtering af høretabet, og ikke mindst en øget bevidsthed om egne evner og begrænsninger.

Vi skal turde tage snakken på arbejdspladsen

For mange er det et ømtåleligt emne at tale med chefen om sit høretab, og man kan frygte en manglende forståelse på arbejdspladsen - især hvis man allerede har fået høretekniske hjælpemidler. Men Joan Klindt Høy forklarer, at teknikken ikke altid er nok. Ofte må man også i gang med at benytte mere hensigtsmæssige kommunikationsstrategier på arbejdspladsen. Derfor er det nødvendigt at kunne tale åbent om de udfordringer, et høretab kan give på jobbet. Det samme gælder i en jobsøgning, hvor man også må være bevidst om sit høretab.

En del af et rådgivningsforløb i Høreafdelingen kan indeholde oplæg for arbejdspladsen om de afledte konsekvenser ved et høretab, og dialog med jobcentret om bevilling af hjælpemidler. Vi kan også hjælpe med konkrete kommunikationsstrategier og afprøvning af hjælpemidler - ligesom vi kan rådgive erhvervsaktive i forhold til kompensationsmuligheder, jobsøgning og samtaler på arbejdspladsen.

Et meningsfuldt tilbud for den enkelte - og hele samfundet

De erhvervsaktive, som har været igennem et forløb på IKH, oplever et øget overskud på jobbet, fordi de bliver bevidste om, hvor de tidligere har kompenseret, og ser nye muligheder for at håndtere høretabet. De bliver ofte bedre til at prioritere arbejdsopgaver og deltage aktivt i mødesituationer. Mange oplever også, at det bliver lettere at tale om høretabet på arbejdspladsen.

“Det kan være svært for nogle at forstå mit høretab og de udfordringer, som jeg står med. Derfor har det betydet rigtig meget for mig at få en faglig kompetent og professionel ved min side til at hjælpe, støtte og vejlede mig gennem møder og hele forløbet. Høreafdelingens viden om hørekurver, hjælpemidler, mundaflæsning og den udbrændthed, som høretab kan give, har været værdifuld viden for sagsbehandlere. Og personligt har jeg haft stor glæde af mine samtaler med en hørekonsulent, der har fået mig til at anerkende og forstå de store udfordringer, som jeg kæmper med” siger en af vores erhvervsaktive med høretab.

Selvom det er en økonomisk udgift for det offentlige at tilbyde høretekniske hjælpemidler og rådgivning til erhvervsaktive med høretab, er det i sidste ende en god investering i forhold til at holde mennesker i arbejde. Det handler ikke kun om dem, der ellers var kommet på førtidspension eller i fleksjob, men også om dem, der har mange år tilbage på arbejdsmarkedet og kan gøre en lang karriere som sygeplejerske, erhvervsleder, forsker eller pædagog. De får gennem den rigtige rådgivning mulighed for at sætte høretabet i baggrunden og udnytte deres fulde potentiale på jobbet til gavn for os alle sammen.

Vil du vide mere om vores tilbud til erhvervsaktive med høretab? Du kan læse mere på vores hjemmeside her.

Alle ydelser på Høreområdet bliver udbudt i samarbejde med en række kommuner i Region Midtjylland - og det er kommunerne, der kan visitere til tilbuddet på IKH.

Hvem møder du?

Joan Klindt Høy 

Specialkonsulent i høreafdelingen

Specialkonsulent Joan Klindt Høy

Tlf. 29 22 19 06

Specialer

Høretab og studiet
Høretab og unge
Høretab og job

Projekter

Behovsafdækning IKT 

Særlige kompetencer og certificeringer

Diplommodul Hørevanskeligheder
IKT uddannelse