Det kan være en udfordring at arbejde med børnestemmer - især hvis barnet er så lille, at det endnu ikke kan give udtryk for problemet. De fleste stemmeproblemer hos børn handler om måden, de bruger stemmen på. Det kan være børn, som råber og skriger, eller børn, som spænder i munden, når de taler. Ofte vil problemerne vise sig som træthed i stemmen, når barnet kommer hjem efter en dag i skole eller institution. 

På IKH bruger logopæd Anni Viuff Hansen SOVT-øvelser og principperne fra motorisk læring til at afhjælpe stemmeproblemer hos børn. Hun omdanner de velkendte teorier fra voksenområdet til leg, som skaber tryghed og engagement hos de mindste. På den måde er det muligt at flytte børnene rigtig langt og få stemmegenerne til at forsvinde.

Anni Viuff.jpg

Gør stemmeøvelser til en leg

Hvis man vil have børn til at arbejde med deres stemme, er det afgørende at få dem til at slappe af. Så kommer lyden nemlig bedst frem med mindst mulig anstrengelse. Logopæd Anni Viuff Hansen erfarer, at leg er med til at skabe engagement hos børnene og få dem til at slappe af. Når børnene lærer at slippe spændinger og føler sig godt tilpas, bliver det meget lettere at arbejde med stemmen. “Det er vigtigt for mig at opbygge en tillid hos børnene. Derfor bruger jeg altid leg og bevægelse i undervisningen. De skal glæde sig til at komme på IKH, så har vi et godt udgangspunkt for at arbejde med stemmen” siger hun. 

Anni Viuff Hansen bygger sine forløb på principperne bag motorisk læring. Her handler det i højere grad om at registrere og føle i stedet for at tænke. Igennem fokus på feedback evaluerer hun løbende den handling, som hun oplever hos barnet. Hun ser stemmen som et samlet motorisk system, der skal sættes i spil samtidigt for at ændre stemmen. Her kan legen være med til at afsløre de underliggende problemer hos barnet. 

Brug forældrene til at flytte barnet

Når Anni Viuff Hansen arbejder med de mindste børn, er forældrene en vigtig del af forløbet. Børn efterligner nemlig den måde, som forældrene bruger deres stemme. Hvis forældrene bruger stemmen uhensigtsmæssigt, vil det ofte afspejle sig i barnet. Derfor har hun altid fokus på, om der kan være nogle problematikker i forældrenes måde at tale med barnet, som kan være relevante at inddrage i forløbet for at flytte barnet længst muligt. 

Forældrene kan enten indgå direkte i øvelserne eller barnet kan give øvelser videre til forældrene. Det vigtige er, at omgivelserne bliver tænkt ind som en del af forløbet. At arbejde med stemmen er en omfattende forandring i dagligdagen, som kræver opmærksomhed i både familien og klassen. Anni Viuff Hansen har især fokus på at anbefale øvelser, som barnet kan bruge i dagligdagen - gerne i samspil med andre. “Stemmeøvelser er ikke noget, som barnet skal gemme sig væk og lave alene på værelset - så bliver det nemlig en sur pligt. Det skal være noget, som familien kan indarbejde i barnets dagligdag og bruge, fx mens de tømmer opvaskemaskinen” siger hun. 

Samarbejde med kommuner - og kursus for dig 

Som specialist i børnestemmer arbejder Anni Viuff Hansen tæt sammen med kommuner rundt i landet. Hun foretager bl.a. udredninger af børn med stemmeproblemer for PPR, hvor hun også brugen legen med et analytisk, diagnosticerede blik. På baggrund af udredningen kan hun efterfølgende rådgive og vejlede kommunen - enten med hjælp til den lokale talepædagog eller med en anbefaling om et mere specialiseret forløb, fx hos IKH. Det er i sidste ende altid kommunen, som træffer afgørelse.

Desuden afholder Anni Viuff Hansen kurser for kommunale medarbejdere om børnestemmer. På kurserne er der fokus på at binde den relevante stemmeteori op på praksis, og deltagerne får altid selv lov at afprøve øvelserne. De får også indblik i, hvordan vi arbejder med udredning - hvad ser og lytter vi efter? Og så bliver der lagt op til diskussion af spørgsmål som; hvornår er der brug for rådgivning og vejledning? hvornår er det nødvendigt med et undervisningsforløb? og hvornår kan man godt vente? Målet med kurserne er, at alle deltagere går derfra med overvejelser og afprøvede øvelser, som de direkte kan anvende i den daglige praksis.

Vil du vide mere om børnestemmer? Så kom med på vores kursus i Aarhus eller Høje Taastrup. Læs mere og tilmeld dig på vores kursusportal Plan2Learn her.

Gerd Hultberg

Afdelingsleder for stab
Ansvarlig for kommunikation
Kontakt til Post Commotio

 

Tlf 21 17 91 64