Hvordan dyrker vi innovation og udvikling i en ellers travl hverdag på IKH? En ny intern fagpilot uddannelse skal give medarbejderne kompetencer til at arbejde struktureret med udvikling og samtidig sikre en kontinuerlig udvikling i hele organisationen. Med fagpiloten ønsker vi, at de kompetencer, som vi giver medarbejderne, kommer tilbage i organisationen igen. Det handler om at styrke den enkelte til gavn for fællesskabet.

fag22.jpg

En organisation i krydsfeltet mellem drift og udvikling

I dagligdagen er det ofte driften og arbejdet med vores meget forskellige komplekse målgrupper, der kommer til at fylde det meste. Men vi har også brug for at kunne agere smidigt og udvikle os som organisation - det kræver omverdenen af os. Derfor giver det mening med et tværfagligt fokus på udvikling, hvor vi sammen ser på, hvor vi bevæger os hen rent strategisk. Det handler om, at den enkelte medarbejder er på udkig efter nye muligheder og kan sætte dem i system, samtidig med at vi som organisation er i stand til at samle op på de medarbejderdrevne idéer.

Fagpiloten er et forsøg på at give noget til den enkelte medarbejder og til organisationen. Her dyrker vi idérigheden og skaber et forum, hvor der er tid til at arbejde dedikeret med udvikling i en ellers travl hverdag. Vi sætter fokus på, hvordan medarbejderne kan bruge egne kompetencer ind i nuværende indsatser eller udvikle helt nye initiativer til gavn for fællesskabet. Det er vores mål, at den nye uddannelse skal være med til at styrke en udvikling nedefra, hvor organisationens overordnede strategier spiller ind i medarbejdernes faglige udvikling, så de kan være med til at løfte de samlede mål. Derudover er formålet, at forløbet skaber en mere ensartet kultur for udvikling på IKH, så flere idéer bliver kvalificeret og udviklingsarbejdet bliver løftet op på et mere strategisk niveau.

fag33.jpg

Projektkompetencer og personligt lederskab

Vi har nu haft det første hold af 15 medarbejdere igennem fagpiloten. Alle medarbejdere deltog med en idé til et større eller mindre projekt, som de gennem hele forløbet udviklede. Det er et krav for at deltage i fagpiloten, at man har en idé enten til et projekt eller til udvikling af praksis, som man gerne vil arbejde videre med.

I fagpiloten løfter vi medarbejderne fra deres eget perspektiv og giver dem nogle generelle udviklingskompetencer, som de kan bruge i mange sammenhænge. Undervisningen veksler mellem oplæg, arbejde i grupper og individuelt arbejde med eget projekt. Med udgangspunkt i deltagernes projektidé og IKHs governancemodel for projekter arbejder vi med diverse projektværktøjer, teori og modeller. Medarbejderne kommer bl.a. til at stifte bekendtskab med redskaberne SWOT, Business Canvas Model, pitch og idéudvikling, som de kan bruge til at være undersøgende overfor deres idé og forfølge den.

fag4.jpg

Som en del af fagpiloten ønsker vi også at ruste medarbejderne til at tage personligt lederskab over deres projekt og gå tilbage for at forhandle med egen leder - så projektet ikke bare bliver deres eget men hele organisationens. Det kræver, at medarbejderne har blik for egne evner og kan vurdere, hvornår de har en god idé, som giver mening at arbejde videre med udfra de ressourcer, viden og kompetencer, vi har til rådighed.

Fra idé til udviklingsprojekt

I løbet af de uger, som fagpiloten tager, når vi kun at udvikle og beskrive medarbejdernes idéer, men hvis det skal ud og have værdi i praksis, ligger der også en vigtig proces bagefter, hvor idéerne bliver projektgjort og implementeret. Det er et mål, at medarbejderne ved afslutningen af fagpiloten har en plan for, hvordan deres idé kan blive til et projekt – og hvordan de kan nå de mål, som de har sat for det. Den videre proces sker så i samarbejde med egen leder og afdeling samt gennem en netværksgruppe, som fortsætter efter fagpiloten. I netværksgruppen kan medarbejderne bruge hinandens erfaringer og kompetencer til at videreudvikle projektet. Hvis der er tale om en omfattende idé, kan den også gå videre i vores Udviklingsafdeling.

Selvom det kan være en udfordring at finde tid til at samle op på alle medarbejdernes initiativer, er det nødvendigt at prioritere som organisation, for at fagpiloten giver mening. Det handler om at tage ansvar for den udvikling, der er kan være med til at effektivisere nuværende eller udvikle helt nye forløb, der i sidste ende giver bedre behandling til gavn for borgerne.

fag11.jpg

Baggrund om fagpiloten

  • Forløbet starter med, at man som medarbejder har en idé til et projekt, der skal godkendes af nærmeste leder. For at deltage i fagpiloten kræver det, at leder og medarbejder kan se idéen ind i IKHs mål.
  • Fagpiloten foregår over fire undervisningsdage og bliver afsluttet med en evaluering, hvor ledelsen deltager.
  • Efterfølgende afholder medarbejderen et møde med nærmeste leder, hvor de beslutter, om idéen skal blive til et projekt og om medarbejderen skal arbejde videre med den.
  • Hvis medarbejderen arbejder videre med sin idé, deltager hun i en netværksgruppe det efterfølgende år.