Hvis du som voksen har svært ved at læse eller problemer med udtalen, kan det være en udfordring at søge eller fastholde et job. Det sker ofte, at erhvervsaktive med et læse- eller udtaleproblem oplever stress, arbejdspres eller misforståelser på jobbet på grund af deres vanskeligheder. I Læseafdelingen står IKT-konsulent Allan Madsen og logopæd Tine Beck klar med råd og vejledning, der kan hjælpe erhvervsaktive med at få styr på vanskelighederne, så de kan udnytte deres fulde potentiale på arbejdsmarkedet.

tineogallan.jpg

Udredning danner grundlag for den rigtige indsats

Der kan være mange grunde til at søge hjælp på IKH; kollegerne kan ikke forstå, hvad man siger, man har svært ved at holde en forståelig fremlæggelse, eller man misforstår vigtige skriftlige opgaver. Nogle borgere kommer ind med et meget specifikt problem, som de ønsker at ændre, men for de fleste starter forløbet med en grundig udredning, hvor vi forsøger at finde ud af, hvor problemerne ligger.

“Det kan være en lang og kompliceret proces at finde frem til kernen af problemerne, da mange lærer at indrette sig, så de kan klare sig på arbejdsmarkedet. Nogle undgår helt at bruge svære ord eller at skulle læse på jobbet. Men det er afgørende at få afklaret, hvad der er galt, så de ikke skal bruge unødigt meget energi på at kompensere for vanskelighederne og i stedet kan koncentrere sig om deres arbejde” siger logopæd Tine Beck.

En grundig udredning kan bl.a. sætte fokus på, hvordan de erhvervsaktive er udfordret på jobbet, og hvilke muligheder der er for at afhjælpe problemet. Det kan fx være, at der er brug for et undervisningsforløb, kompenserende tiltag på arbejdspladsen eller tekniske hjælpemidler.

Det handler om at gøre en forskel for den enkelte

Mange erhvervsaktive med et læse- eller udtaleproblem er vant til at stå helt alene med problemerne og opleve, at omgivelserne misforstår dem gang på gang. Her kan Læseafdelingen tilbyde en ekspert, der ser dem og kan hjælpe dem videre. Det er afgørende for, at borgerne kan bryde med deres vanskeligheder og ændre dårlige vaner.

“Det vigtigste er, at den enkelte borger får en følelse af, at det, vi sætter i gang, giver mening for dem. I virkeligheden er det jo ikke hos os, at den store forskel sker - det skal komme indefra. Vi kan kun give dem et stillads, som de kan bygge videre på, men de må også kigge indad og vurdere, hvorfor de gerne vil ændre på deres udtale eller læseproblem” siger IKT-konsulent Allan Madsen.

Når erhvervsaktive gennemgår et forløb på IKH, får de redskaber til at gebærde sig udenfor vores lokaler og bruge de nye teknikker eller hjælpemidler på arbejdspladsen - og den største succes er det øjeblik, hvor de selv opdager, at de pludselig kan noget, som de ikke kunne før. Det betyder, at de er på rette vej til at blive mere selvkørende.

Vi er med til at fastholde mennesker i arbejde

De fleste sager med erhvervsaktive får IKH gennem jobcentret, der står for at bevillige rådgivning og hjælpemidler til borgere med et læse- eller udtaleproblem. Men ofte mangler jobcentret den nødvendige specialiserede viden i disse sager, og derfor samarbejder de tæt med IKH. Vi kan nemlig tage ud for at møde borgerne og udrede problemerne i den aktuelle jobsituation. Det er med til at lette sagsgangen i kommunerne og sikre det rette indsats for borgeren.

“Samarbejdet med jobcentret bygger på en høj grad af gensidig tillid og ønsket om at hjælpe borgerne bedst muligt videre på arbejdsmarkedet. Det handler om, at borgerne får lige præcis den hjælp, de har brug for, og som de kan anvende i den konkrete jobsituation - hverken mere eller mindre” siger IKT-konsulent Allan Madsen.

For mange borgere kan de rigtige hjælpemidler gøre en afgørende forskel på jobbet. IKH møder fx erhvervsaktive, der ikke er i stand til at kommunikere skriftligt, men bliver helt selvkørende gennem talegenkendelse. Her er hjælpemidler en langt mere holdbar løsning for alle parter. I sidste ende er der også en samfundsøkonomisk gevinst at hente ved at kunne fastholde mennesker i arbejde. Det handler om at give alle muligheden for at udnytte deres fulde potentiale på trods af et læse- eller udtaleproblem.

Vil du vide mere mere om vores tilbud til erhvervsaktive?

Læs mere om vores tilbud til voksne med udtalevanskeligheder her.

Læs mere om vores tilbud til voksne med læseproblemer her.

Susanne Trineke

Afdelingsleder for 
Tale & Kommunikation
Høreafdelingen

Tlf 20 57 29 90