Arbejder du med borgere med stemmeproblemer eller en hosteproblematik? Og vil du gerne føle dig bedre klædt på til praksis? På IKH har vi stor viden om samspillet mellem forskellige muskler og muskelgrupper omkring hals og mund. Vores dygtige specialister arbejder til dagligt med sammenhængen mellem åndedræt og synke/stemmeproblemer.

Derfor afholder logopæd Inge Kraft og fysioterapeut Birgitta Fog Poulsen et praksisnært kursus om palpation af lanyx og stemmerelateret muskulatur. Kurset henvender sig til logopæder, fysioterapeuter og ergoterapeuter, der arbejder med borgere med stemmeproblemer eller en hosteproblematik.

Kobling mellem stemme og åndedræt

På kurset arbejder vi med analyse af palpationsfund, samt dele af den fysioterapeutiske og logopædiske udredning. Deltagerne bliver klogere på, hvilke muskler der kan give specielle gener og hvor helt konkrete symptomer kan komme fra. De får et teoretisk indblik i larynx anatomi, åndedrættets fysiologi, den stemmerelaterede muskulatur samt viden om forskellige stemmediagnoser.

Det er brugbart at kunne koble åndedrættet og stemmen i både udredning og behandling af borgere med stemmeproblemer eller en hosteproblematik. Gennem palpation af larynx ad modum LMT (Laryngeal Manual Therapy) er det muligt at mærke, om musklerne har den rette tonus og om bruskene har den rette afstand til hinanden og sammenkoble de objektive fund med de symptomer, som borgerne beskriver for at stille den rigtige diagnose.

Tværfagligt samarbejde styrker indsatsen

Det er nødvendigt at arbejde tværfagligt for at komme hele vejen rundt om borgere med et stemmeproblem eller en hosteproblematik. På IKH oplever logopæd Inge Kraft og fysioterapeut Birgitta Fog Poulsen, at det tværfaglige samarbejde giver flere vinkler på borgeren og en større forståelse for årsagssammenhænge, der i sidste ende får den samlede indsats til at gå op i en højere enhed. Der er brug for begge fagligheder for at hjælpe borgerne bedst muligt.

På kurset kommer Inge Kraft og Birgitta Fog Poulsen også ind på, hvordan de arbejder sammen om udredning, analyse og tilgang til intervention til borgere med stemmeproblemer eller fysiske gener fra hals og kæbe - og de giver deres gode råd til, hvordan du kan koordinere den tværfaglige tilgang i individuelle- og/eller gruppeforløb.

Bedre klædt på til praksis og palpation

Det er vigtigt for Inge Kraft og Birgitta Fog Poulsen at afholde et kursus, hvor der er god tid til praktiske øvelser og læring af konkrete palpationsgreb og teknikker. Deltagerne skal have øvelserne i hænderne og får mulighed for at gennemprøve øvelserne mange gange, inden de tager hjem.

Og hvad får deltagerne så ud af kurset? Mange finder årsager til symptomer, som de aldrig har vidst, hvor kom fra. De føler sig bedre klædt på til praksis og klar til at håndtere patienter umiddelbart efter kurset, fordi de allerede har haft øvelserne i hænderne. Samtidig bliver de skarpere til at kortlægge og diagnosticere problemer, finde årsagssammenhænge og planlægge løsninger. Endelig får de et blik for, hvornår det er nødvendigt at hive fat i andre fagligheder.

Kom med på kursus den 9.-10. december i Aarhus

Der er stadig ledige pladser på holdet, når Inge Kraft og Birgitta Fog Poulsen afholder “Kursus i palpation af lanyx og stemmerelateret muskulatur” den 9.-10. december i Aarhus. Læs mere om kurset og tilmeld dig allerede nu på vores kursusportal Plan2Learn her.

Gerd Hultberg

Afdelingsleder for stab
Ansvarlig for kommunikation
Kontakt til Post Commotio

 

Tlf 21 17 91 64