Hvordan er det at ligne en kvinde, men lyde som en mand hver gang du åbner munden? Det er virkeligheden for de trans-personer, som logopæd Line Nyvang Warming underviser i at kompensere for deres biologiske stemme i et nyt forløb på IKH. En af deltagerne er Andrea, der fejlagtigt er blevet tildelt et mandeligt køn i forbindelse med fødslen. For hende handler forløbet om at kunne fremstå fuldt ud som det køn, hun identificerer sig med.

“Du kan ændre på dit tøj, din frisure og din make-up, men det er ikke ligeså let at ændre på din stemme. Det er som om, at stemmen afslører dig, hver gang du åbner munden” siger hun.

Når stemmen begrænser dig

Den manglende overensstemmelse mellem Andreas stemme og ydre fremtoning har skabt en del misforståelser gennem livet. Hun har flere gange oplevet, at andre tager fejl af hendes køn i telefonen eller at fremmede kigger med løftede øjenbryn, når hun åbner munden til et foredrag eller middagsselskab.

Selvom hun forsøger at gøre sin stemme lysere for at lyde mere kvindelig, har hun en tendens til at falde i toneleje, når hun skal koncentrere sig, tale alvorligt eller hæve stemmen i en større forsamling. Hun er også hurtig til at falde tilbage i gamle vaner, når hun møder en bekendt fra Sønderjylland og skal tale med dialekt. Men Andrea ønsker ikke at skabe pinlige misforståelser, og vil i sidste ende gerne undgå den stigmatisering, der kan følge med, når man lever som trans-person. “

For mig handler det om at kunne falde ind i ‘mainstream’ og undgå at blive udpeget. Ofte tør jeg ikke åbne munden i større forsamlinger i frygten for at føle mig udenfor eller blive stigmatiseret” siger Andrea.

Undgå skader på stemmen

Forløbet på IKH giver Andrea og andre trans-personer mulighed for at skabe overensstemmelse mellem deres køn og stemme, og lære, hvordan de kan kompensere for deres biologiske stemme uden at skade stemmen fysisk. Mange trans-personer ender nemlig med at overanstrenge stemmen, fordi de forsøger at gøre deres stemme lysere. En ting er at kunne tale i et lysere toneleje, men at kompensere fuldt ud for sin biologiske stemme handler også om variation, vejrtrækning og hele ens fremtoning. Samtidig handler det om at kunne automatisere den tillærte stemme og rette op på stemmen, hvis man falder tilbage i gamle stemmevaner.

“Jeg kan tydeligt mærke, at stemmen ikke længere føles så overbelastet som før. Forløbet har givet mig en øget bevidsthed om stemmen, så jeg tænker en ekstra gang, inden jeg hæver stemmen til et unaturligt leje. Det gør, at jeg undgår at bruge stemmen forkert og ikke anstrenger den på samme måde” siger Andrea.

Hvis man ønsker en fuldstændig stemmeforandring, kræver det også øvelse udenfor IKHs undervisningslokaler. Andrea er blandt andet blevet introduceret til en App, hvor hun kan optage sin egen stemme og se, hvor tonerne ligger, og så bruger hun de andre deltagere i forløbet til at vedligeholde det lærte. Samtidig har hun aftalt med kæresten, at hun får et kærligt spark under bordet, hvis hun falder tilbage i gamle mønstre, så hun hele tiden øver sig i at kompensere for sin stemme.

Turde bruge stemmen i det offentlige

For Andrea og de andre trans-personer handler stemmeforandringen om retten til at ytre sig. Hvor hun før undgik at tale i større forsamlinger i frygt for at blive stigmatiseret, har hun nu fået selvtillid til at bruge sin stemme og tale med fremmede mennesker.

“Vi har arbejdet utrolig meget med alt det, der foregår inde i hovedet - frygten for, hvad andre vil tænke, og forestillingen om, hvordan ens egen stemme lyder. Det har været med til at flytte mig både fysisk og psykisk tættere på den person, som jeg gerne vil være” siger Andrea. Hun beskriver, hvordan hun nu føler sig fri til at sige, hvad hun mener, uden at skulle skamme sig.

Der er stadig lang vej til Andrea får den stemme, som hun ønsker sig, men hun øver sig hver eneste dag og vil opfordre flere trans-personer til at søge professionel hjælp, så de undgår at overbelaste stemmen.

Vil du vide mere om forløbet? Så kontakt Line Nyvang Warming på 20 16 38 81.

 

Hvordan foregår forløbet på IKH?

Indsatsen er en del af den sundhedsfaglige hjælp, som trans-personer har ret til at modtage i forbindelse med at hjælpe og understøtte deres kønsidentitet. På IKH modtager trans-personen gennem henvisning fra deres kommune tilbud om en udredningssamtale. Her vurderer logopæden, hvordan personen bedst muligt kan blive kompenseret gennem audiologopædisk specialundervisning. Udredningen indeholder en afklaring af hvilke forhold, der gør sig gældende for personens stemmeproblem. Her kan logopæden afklare, om der er behov for fysioterapeutisk og evt. psykologisk vejledning/rådgivning som en del af den logopædiske undervisning.

Typisk vil selve undervisningen foregå som et kombineret forløb med en række individuelle undervisningsgange, hvor logopæden underviser den enkelte i lige netop de strategier, som fungerer for hende. Mellem hver undervisningsgang træner trans-personer de nye stemmestrategier. Herudover indeholder tilbuddet et gruppeforløb, hvor fokus er på implementering.

Se mere i: Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold, © Sundhedsstyrelsen, 2017.