I projektet ’Langt væk – og tæt på’ har Høreafdelingen på IKH arbejdet med studiestøttende fjernundervisning til døve studerende.

Døve studerende på ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser oplever ofte faglige og sociale udfordringer, fordi kommunikation med lærere og medstuderende skal foregå gennem en tegnsprogstolk. Her kan supplerende studiestøtte på tegnsprog være med til at styrke de studerendes faglige deltagelsesmuligheder og kompetencer.

Fjernundervisning kommer til dig

Fjernundervisningen gør det muligt at nå ud til langt flere døve studerende end tidligere. Geografisk afstand bliver uden betydning, da de studerende kan modtage undervisning hjemmefra.

For mange studerende betyder det, at det bliver lettere at passe undervisningen ind i en travl hverdag med studie, opgaver og fritidsaktiviteter. Flere projektdeltagere gav udtryk for, at fleksibiliteten i forhold til at kunne modtage støtte både formiddag, eftermiddag og aften var afgørende for at kunne deltage. Derudover blev det påpeget, at det var en klar fordel ikke at skulle bruge ekstra tid på transport.

Hvordan foregår fjernundervisning?

Fjernundervisningen foregår enten som virtuel ”face-to-face” samtaler over video eller som skriftlig kommunikation online. Undervisningssproget er dansk tegnsprog, tilpasset den studerendes fortrukne sprogkode – tegnsprog, tegndansk eller tegnstøttet kommunikation.

Forløbet bliver planlagt med afsæt i den enkelte studerendes støttebehov og undervisningsmaterialer. Fokus kan bl.a. være på forklaring af faglige begreber og tekster eller sparring på skriftlige opgaver.

For at planlægge det bedste undervisningsforløb kræves, at de studerende er bevidste om egne kompetencer og udfordringer. At tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov er kun en mulighed, når den studerende tager ansvar for egen læring.

Specialister i studiestøtte

Mona Kjærskov Jensen og Hanne Rasmussen er ansat i Høreafdelingen på IKH. De behersker begge tegnsprog på et højt niveau og har mange års erfaring med kompenserende danskundervisning samt studiestøtte til døve tegnsprogsbrugere.

De er uddannede undervisere og audiologopæder og har gennem projektet ’Langt væk – og tæt på’ fungeret som undervisere til døve studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.