Man tror, at man taler lige så højt som alle andre, men realiteten er, at den lyd som kommer ud, er en svag hvisken - skyggen af det der engang var en kraftfuld stemme.

Det er den oplevelse, som ca. 89% af de mennesker, der bliver diagnosticeret med Parkinsons sygdom, kommer ud for i forbindelse med deres sygdom. Det varierer fra person til person hvornår i sygdomsforløbet, at de oplever talevanskeligheder, men de kan allerede opstå tidligt i forløbet.

Medicin og neurokirurgi kan medvirke til en forbedring af mange af de karakteristiske symptomer, man kan genereres af, når man har Parkinsons sygdom. Typisk vil de dog ikke forbedre talen eller hjælpe stemmen. Derfor er logopædisk undervisning den mest effektive måde at forbedre talen på.  

Forbedret stemmestyrke og kraft gennem LSVT LOUD

På Institut for Kommunikation og Handicap tilbyder vi mennesker med Parkinsons sygdom et intensivt undervisnings- og træningsforløb, hvor de lærer at afhjælpe talevanskeligheder, de oplever som konsekvens af sygdommen. For at sikre det bedst mulige udbytte af undervisningen anvender vores logopæder blandt andet LSVT LOUD.

LSVT LOUD er en evidensbaseret metode udviklet specifikt til mennesker med Parkinsons sygdom til at afhjælpe deres stemme- og talevanskeligheder. Metoden er udviklet i USA i midten af 1980’erne. Gennem det intensive undervisnings- og træningsforløb med LSVT LOUD forbedres stemmestyrken. Derved kan man afhjælpe nogle af de vanskeligheder, som personen oplever i kommunikationen med andre.

LSVT LOUD træningen forbedrer stemme og tale hos mennesker med Parkinsons sygdom ved at træne den underliggende fysiske patologi, der er forbundet med den påvirkede stemme. I undervisningen er der fokus på at forbedre kraften i stemmen og styrke evnen til den daglige kommunikation. Det giver mennesker med Parkinsons sygdom mulighed for at forbedre og vedligeholde kommunikationen.

Sådan fungerer LSVT LOUD metoden

Træning, træning og atter træning - LSVT LOUD er en metode, der kræver, at personen, som skal igennem undervisningsforløbet går fuldt ind i det. Udover at man skal modtage én lektion fire dage om ugen i fire uger, skal man dagligt bruge tid på at træne derhjemme en til to gange hver dag i de fire uger, som et forløb varer. 

Forløbets intensive natur gør, at det ikke er for alle. Derfor screener logopæden borgeren via anamneseoptagelser og funktionsprøver. Typisk vil undersøgelsen inkludere, at logopæden filmer dele af undersøgelsen og ser det sammen med borgeren. På den måde bliver patienten måske for første gang opmærksom på, at der er et problem. Undervejs i screeningen vurderer logopæden om, personen vil kunne gennemføre undervisningen og træningen - og om stemmen kan holde til det. Hvis logopæden konkluderer, at borger vil kunne profitere af et undervisningsforløb søges der om dette ved hjemkommunen. 

Deltagelse i LSVT undervisningen og træningen kan betyde, at personen i en periode må fravælge andre aktiviteter som for eksempel fysioterapi og anden træning. Arbejdet med LSVT kan betyde, at der ikke er overskud til andet i perioden.

LSVT LOUD undervisning på IKH

LSVT LOUD undervisningen foregår som et individuelt forløb. Alle forløb er tilpasset den enkelte borgers livssituation og de øvelser, som logopæden planlægger tager udgangspunkt i det, som er relevant for borgeren. LSVT LOUD er bygget op omkring principperne for motorisk læring. Undervisningen starter typisk med stationære stemmeøvelser. Der arbejdes med stemmestyrke og -variation. Herefter øves funktionelle fraser eksempelvis godmorgen, ha’ en god dag osv. I den sidste del af den daglige undervisning arbejder man med hierarkiske øvelser. Hvilket betyder, at øvelserne er opbygget i et hierarki, som går fra helt korte ytringer og ender med lange sætninger i sammenhængende tekster og samtale. Alt sammen med fokus på anvendelse af den gode kraftige stemme. Undervisningen afsluttes med, at der gives en overførselsopgave, der arbejdes med til næste dag. Efter dagens lektion skal patienten altså hjem og øve sig. Øvelserne tager altid udspring i borgerens hverdag.

Undervisningen foregår på samme måde og med samme fokus på daglig træning i fire uger. Efter de fire uger er det op til personen selv at vedligeholde det lærte gennem 15. minutters daglig træning. Nogle borgere bliver tilbudt et gruppeforløb efter seks måneder, hvor man får mulighed for at møde andre i samme situation og øve sig i at samtale i grupper.

Undervisningen foregår som udgangspunkt i IKHs lokaler af LSVT-certificerede logopæder eller kombineres med lektioner via fjernundervisning, hvis det er relevant.

For at undervise i LSVT LOUD metoden skal man være certificeret i metoden fra LSVT global i USA.  På IKH har vi et team af logopæder, som er certificeret i metoden, der har været i brug på IKH siden 2010. 

LSVT LOUD forløbene tilbydes typisk under lov om specialundervisning for voksne. Læs om hvordan du får et LSVT LOUD forløb på IKH.