Hvordan aflæser vi et menneskes køn? Udover at tøj, sko, make-up og den fysiske fremtoning har stor betydning for vores opfattelse af et menneskes køn, så er stemmen måske den mest magtfulde indikator på køn. Forestil dig, hvordan det er at være et menneske, som i sin fremtoning ligner en kvinde, men når hun åbner munden, lyder hun som en mand. Det er virkeligheden for de trans-personer, som logopæd Line Nyvang Warming underviser i at kompensere for deres biologiske stemme.

Det handler om at deltage på lige fod – og forebygge stemmeproblemer

For trans-personer handler det om at lære at bruge stemmen anderledes, ikke bare om ubehaget ved at have en stemme, som ikke "passer" til ens køn. Det handler også om at kunne fungere i hverdagen uden hele tiden at skulle forklare sig, om at kunne passe et arbejde og ultimativt om at undgå at bruge stemmen forkert og derved overbelaste eller skade den. IKHs projekt for trans-personer har blandt andet til formål at systematisere og afklare, hvilke undervisningsmetoder og kompensationsstrategier, der fungerer bedst for lige netop denne målgruppe. Men det handler i bund og grund om at træne og undervise trans-personer i at kompensere for deres biologiske stemme på en måde, som ikke skader stemmen fysisk, og hvor de får en stemme, som stemmer overens med deres kønsidentitet.

Hvordan fungerer indsatsen?

Indsatsen er en del af den sundhedsfaglige hjælp, som trans-personer har ret til at modtage i forbindelse med at hjælpe og understøtte den enkeltes kønsidentitet. På IKH modtager trans-personen gennem henvisning fra deres kommune tilbud om en udredningssamtale. Her vurderer logopæden, hvordan personen bedst muligt kan blive kompenseret gennem audiologopædisk specialundervisning til modificering af stemmen og talen. Udredningen indeholder en afklaring af hvilke forhold, der gør sig gældende for personens stemmeproblem. Her kan logopæden afklare, om der er behov for fysioterapeutisk og evt. psykologisk vejledning/rådgivning som en del af den logopædiske undervisning. Typisk vil selve undervisningen foregå som et kombineret forløb med en række individuelle undervisningsgange, hvor logopæden underviser den enkelte i lige netop de strategier, som fungerer hende. Mellem hver undervisningsgang træner trans-personen de nye stemmestrategier. Herudover indeholder tilbuddet et gruppeforløb, hvor fokus er på implementering.

Hvorfor er stemmen primært et problem fra mand til kvinde?

Når det biologiske køn ændres fra kvinde til mand får personen hjælp gennem testosteron, som ændrer kroppens fysiologi og dermed også stemmen, som bliver naturligt dybere på grund af den forøgede muskelmasse. Behovet for kompenserende undervisning er derfor mindre for den gruppe af trans-personer. Ændrer man derimod fra mand til kvinde får man ingen "hjælp" fra fysiologien, og personen må derfor arbejde med strategier for at kompensere. Det kræver viden om, hvordan stemmen fungerer og den viden får trans-personerne i undervisningsforløbet på IKH og andre kommunikationscentre som tilbyder det.

Vil du vide mere om IKHs indsats på området? Kontakt Line Nyvang Warmig på  20 16 38 81.