Hvordan kan man vedligeholde det lærte efter et logopædisk forløb? For mennesker med afasi i fase 4 er det alfa og omega at øve sig, og at blive ved med at bruge det, som de har lært af logopæden. For at gøre det har de brug for et sted, hvor der er gode og meningsfyldte rammer for at kommunikere. Men når man er færdig med et logopædisk forløb, kan det være svært at finde det rum, hvor der er den fornødne tid og tryghed til at øve sig, og videreudvikle det lærte i.

Samtalegrupper med frivillige som drivkraft

Den problemstilling har 'Kommunikation for livet' forsøgt at udvikle en løsningmodel for. Idéen er at bruge frivillige til at agere facilitatorer i samtalegrupper for personer med afasi. De frivillige underviser ikke, men bruger et koncept udviklet af logopæder på IKH for at sikre samtaler med relevans og mening.

Konceptet består blandet andet af, at de frivillige anvender samtalestøttemetoden SCA og redskaber til at skabe rammer for samtaler, der lader den afasiramte komme til orde. Dermed får de mulighed for den altgørende færdighedstræning og øvelse, som de har brug for til at vedligeholde det lærte.

Målet med grupperne er, at deltagerne træner og vedligeholder det de har lært i rehabiliteringen og derved forhåbentlig undergår at blive henvist til et logopædforløb igen.

De frivillige skal også trænes

For at sikre et relevant tilbud, har de frivillige, som er tilknyttet 'Kommunikation for Livet', været igennem et SCA-kursus. Det giver dem de nødvendige redskaber til at støtte deltagerenes kommunikation.

Når de frivillige har fået kursus i SCA-metoden og samtalekonceptet samt har været ledere af én gruppe, vil de efterfølgende kunne påtage sig at lede efterfølgende samtalegrupper uden hjælp fra IKHs logopæder

Frivillige Kommunikation for livet

Frivillige, Selvhjælp Aarhus

Læs mere om Kommunikation for Livet her.