Alvorlig sygdom eller svært handicap hos et barn er ikke kun et angreb på kroppen. Hele familiens hverdag og livssituation bliver påvirket, og ofte medfører det kompliceret sorg eller dyb krise.

På Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) arbejder psykologerne med de mangeartede følelser, tanker og reaktioner, som kan opstå hos både børn og voksne i sorg. De møder dagligt familier på vejen ind og ud af en kompliceret sorgproces, og de hjælper dem med at skabe en bedre hverdag. 

Men hvordan undgår man at blive "omsorgstræt", når omdrejningspunktet for ens arbejdsliv er sorg og krise? Og hvor placerer man sine egne følelser, når det handler om familier med alvorligt syge eller svært handicappede børn? Psykolog ved IKH, Lotte Munkholm Højfeldt, arbejder bl.a. med mestringsstrategier for familier i dyb sorg, og er meget bevidst om, hvordan hun bliver nødt til at huske sig selv for at kunne hjælpe andre bedst muligt.

Balancegangen i den professionelle empati

For Lotte Munkholm Højfeldt ligger der et stort personligt engagement i arbejdet med sorg, og hun brænder for at gøre en forskel for familierne. Ofte bruger hun sit personlige engagement til at komme tættere på familierne, udvise omsorg og skabe et rum for den svære samtale, men hun bevarer altid en professionel distance.

"Når man arbejder med familier i dyb sorg, er der en stor risiko for at blive overinvolveret i jobbet rent følelsesmæssigt, og for mig har det altid været meget vigtigt, at det ikke skulle gøre mig omsorgstræt; forstået på den måde, at mit personlige engagement ikke skulle forhindre mig i at hjælpe familierne professionelt. Ligesom vi altid minder familierne om at tage iltmasken på selv, inden de hjælper deres børn, skal vi også huske det som fagpersoner" siger psykolog Lotte Munkholm Højfeldt.

Nogle af de vigtigste redskaber til at undgå overinvolvering er at veksle mellem arbejdsopgaver og få tankerne placeret et sted, så der er plads til at restituere. Lotte Munkholm Højfeldt udnytter bl.a. de lange køreture til og fra familierne som et pusterum, hvor hun kan placere sine tanker og blive klar til nye opgaver. Og så er det vigtigt for hende at bevare fokus på nogle af de ting, som giver hende energi i hverdagen – det kan være fritidsaktiviteter eller faglige interesser, der er med til at 'lade batterierne op' igen.

Vi skal turde tale om egne følelser

"Indenfor psykologien kan der godt være en idé om, at vi helst skal pakke vores egne følelser væk, og at vi ikke må synes, at vores arbejde er svært. Men jeg mener, at vi bliver nødt til at huske, at det ikke er uden udfordringer at arbejde med familier i dyb sorg, og vi må erkende, at det også påvirker os som mennesker. Når vi kan erkende, hvordan arbejdet påvirker vores eget følelsesliv, bliver det nemlig også lettere at hente hjælp hos sine kollegaer" siger psykolog Lotte Munkholm Højfeldt.

I projektet FamilieFOKUS arbejder fagpersonerne bl.a. med supervision og debriefing efter alle forløb, og de samarbejder altid i teams af minimum to. Det betyder, at der altid er nogle at dele sine umiddelbare tanker med efter et familiebesøg, og at de altid kan sparre med en fagperson, som kan hjælpe dem med at arbejde med deres egne følelser, hvis der er noget, som er særlig svært.

For Lotte Munkholm Højfeldt bliver arbejdet med uhelbredeligt eller livstruende syge børn særligt svært, når hun kan se, at sygdommen går udover de andre søskende, som ender med at blive glemt. Og så er det svært, når hun på grund af økonomiske eller tidsmæssige rammer ikke kan hjælpe familierne ligeså meget, som hun gerne vil.

"Her er det vigtigt at huske ikke at blive for ambitiøs for, hvad vi kan nå med familierne indenfor de rammer, som vi har" siger hun.

Brug fagligheden som en styrke

Når familierne har det særlig svært, kan der være en styrke i at hjælpe dem med at tage udgangspunkt i deres mestringsstrategier. I FamilieFOKUS arbejder Lotte Munkholm Højfeldt med tre overordnede mestringsstrategier til at hjælpe og støtte familierne:

  • Problemfokuseret mestring
  • Emotionsfokuseret mestring
  • Vurderingsfokuseret mestering

"Mestringsstrategierne er et redskab til at gøre familierne bevidste om de strategier, som de allerede selv bruger i hverdagen, og sætte fokus på det almindelige i den særlige situation, som familierne står i. De tre strategier giver familierne mulighed for at genkende sig selv og identificere sig med andre" siger psykolog Lotte Munkholm Højfeldt.

Udover de forskellige mestringsstrategier inddrager psykologerne også andre faggrupper på IKH for at styrke arbejdet med familier i sorg. Det kan bl.a. være musikterapeuter, fysioterapeuter eller specialpædagoger, som kan bidrage med et andet syn på sorgproblematikken og gøre den kollegiale debriefing endnu mere nuanceret.

Du kan læse mere om IKHs tilbud til familier med børn, der er ramt af en uhelbredelig eller livstruende sygdom eller svært handicap på FamilieFOKUS.dk.