De fleste af os tænker nok, at mennesker med demens er med ældre mennesker, der ikke længere er på arbejdsmarkedet. Men når logopæd Sydelle Holmgaard arbejder med mennesker med demens er en del af dem stadig på arbejdsmarkedet, og har måske endda stadig hjemmeboende børn. For disse mennesker handler det at bevare kommunikationsevnen ikke bare om at kunne kommunikere med deres pårørende eller plejepersonalet. Det handler også om at kunne blive ved med at fungere, på så lige fod som muligt i familien, og så lang tid som muligt på arbejdet.

Portræt SydelleLogopæd Sydelle Holmgaard

Hvordan rammer demens kommunikationen?

Når man bliver syg af demens bliver kommunikationsevenen ramt i forskellige stadier. Det er kendt viden, at mennesker med demens bliver glemsomme, har svært ved at huske ord og genkende helt almindelige ting f.eks. dyr på billeder. Det som huskes længst vil typisk være oplevelser lagret i langtidshukommelsen. Derfor har mennesker med demens behov for hjælp til at få hverdagskommunikationen til at fungere. Og deres pårørende har behov for viden om, hvordan de kan hjælpe.

Hvis man i de tidlige stadier af sygdommen bliver trænet i, og får skabt en række personlige kommunikationsstrategier. Så tyder forskning på, at evnen til at kommunikere bliver bevaret længere.  

Mange af IKHs logopæder arbejder med kommunikativ genoptræning af mennesker med erhvervet hjerneskade. Sydelle bruger blandet andet sin viden om, hvordan sprog og kommunikation fungerer i en hjerne med skade, i sit arbejde med mennesker med demens og deres pårørende.

Individuelle kommunikationsstrategier 

For mennesker med demens er der desværre ikke en "one size fits all" strategi, når de skal have hjælp til at arbejde strategisk med at bevare kommunikationsevnen. Sprog og kommunikation er nemlig ikke bare et spørgsmål om at få venstre og højrehjernehalvdel til at arbejde sammen. Det handler også om kontekst, kultur og personlige oplevelser og præferencer.

Derfor handler et forløb med et menneske med demens og dennes pårørende i høj grad om at være undersøgende i forhold til, hvilke hjælpemidler og kommunikationsmetoder, der passer i lige netop deres livsituation Typisk handler det også ofte om at skabe bevidsthed og viden om, hvordan sprogdannelse og kommunikation fungerer.

Specialister i kommunikation

Det er lige netop i krydsfeltet af viden om, hvordan sprog dannes i den raske og syge hjerne, fysisk med stemmen, og hvordan kommunikation fungerer mellem mennesker, at Sydelle og IKHs andre logopæder hjælper mennesker med demens og andre progredierende sygdomme. Så deres mulighed for at kommunikere på så lige fod som muligt med både familie, venner og kolleger bliver forlænget.

Læs mere om arbejdet med afasi på IKH.

Læs mere om demens på Nationalt Videnscenter for demens.