Hvordan kommer man igennem en dag på arbejdet, studiet eller en middag med familie og venner, når man ikke kan kontrollere sit bøvseri?

Måske vil dette spørgsmål afstedkomme et lille fnis - for bøvser og prutter er noget af det selv voksne kan have svært ved ikke at grine af, men for mennesker, der lider af aerofagi, er der ikke megen sjov ved det at bøvse.

De kan nemlig ikke kontrollere det - og de bøvser langt flere gange end op til de 30 gange i døgnet, der anses som værende indenfor normalen. Heldigvis er det noget vi kan om ikke kurere helt så i hvert fald afhjælpe.

Hvad betyder Aerofagi?

Aerofagi betyder overdreven luftindtag. Når vi trækker vejret eller spiser, tager vi alle en smule luft ind. Mennesker med aerofagi trækker vejret på en uhensigtsmæssige måde, så de får for megen luft ned i maven. Det kan give smerter og ubehag i maven og ofte ses også muskelspænding i hals- og tunge og åndedrætsmuskulaturen.

Udover overdereven bøvsen kan mennesker med aerofagi opleve en række af andre gener:

  • Klumpfornemmelse i halsen
  • Stemmeproblemer 
  • Rømmetrang
  • Synkebesvær
  • Opkast
  • Oppustehed
  • Forstoppelse
  • Smerter i maven.

Et andet fællestræk for mennesker med aerofagi er, at de i stedet for at tale på, når de ånder ud - taler de på en indånding, hvilket belaster musklerne omkring mund, hals og mellemgulv yderligere.

Negative sociale og psykiske konsekvenser 

Udover de fysiske konsekvenser, der i sig selv er belastende oplever mennesker med aerofagi også at blive socialt isoleret - på job, uddannelse og i familien. Det er pinligt at bøvse eller ikke kunne synke og det gør det svært at deltage i middag med venner eller til frokost med kollegerne.

Mange oplever, at det er svært for omgivelserne at forstå, hvorfor de ikke bare lader være med at bøvse. De bliver psykisk sårbare og oplever i værste fald både stress og angstligende symptomer. 

Tværfaglig indsat er nøglen 

Siden 2016 har IKH haft et tværfagligt tilbud med en fysioterapeutisk og logopædisk indsats til mennesker med aerofagi.

Interventionen tager udgangspunkt i hypotesen om, at aerofagi og symptomer med bøvsen, kvalme og synkebesvær er adfærdsproblematikker, der kan afhjælpes ved en kombination af adfærdsterapi, taletræning ved logopæd og vejledning samt manuel behandling ved fysioterapeut.

Adfærdsterapi har fokus på bevidstgørelse omkring uvaner vedrørende synkning og vejrtrækning i hvile og tale samt årsagen til ufrivillig slugen luft, aerofagi. Med udgangspunkt i motorisk læring guides patienten til at ændre uhensigtsmæssige mønstre.

Fælles for den logopædiske og fysioterapeutiske tilgang er arbejdet med sammenhæng mellem stress, krop, åndedræt og uhensigtsmæssige spændingsmønstre i mellemgulv, tunge og hals. 

Borgere med aerofagi kan selv henvende sig til IKH, men det er deres hjemkommune, der bevilger et forløb efter lov om specialundervisning for voksne.

Når borgerne er blevet henvist gennemgår en individuel undersøgelse hos henholdsvis logopæd og fysioterapeut. Derudover får patienten en tværfaglig samtale med logopæd og fysioterapeut, hvor incitament for behandling og undervisning afklares. Hvis patienterne er i målgruppen for behandling tilbydes de en individuel indsats.

Tilbuddet er blevet til efter en to-årig forsøgsordning, som var et samarbejde mellem IKH logopæd Inge Kraft, fysioterapeut Birgitta Fog-Poulsen og  Mave- og Tarmkirugisk ambulatorium, Aarhus Universitetshospital.

Du kan læse en udførlig beskrivelse af indholdet i forløbet samt forsøgsordningen i I-paper.

Kom på kursus i aerofagi 

Den 3. april 2019 har du mulighed for at komme på kursus med Inge Kraft og Birgitta Fog Poulsen.

Inge og Birgitta har sammen udviklet og afprøvet den intervention, som i dag udgør IKHs tilbud til borgere med Aerofagi.

Kurset er primært henvendt til logopæder, men fysioterapeuter kan også være med. Du kan melde dig til kurset på vores kursusportal plan2learn.