Kursus i
SCA - samtalestøtte til voksne med afasi


Gennem den evidensbaserede metode SCA får du viden om og praktiske redskaber til at forbedre kommunikationen med personer, der har afasi. Metoden fokuserer på
samtalepartnerens rolle og på hvilke redskaber, man kan anvende for at støtte kommunikationen.
Redskaberne er enkle og kan anvendes af alle. Med SCA opnår man en bedre fælles forståelse og sikrer, at dialogen foregår i øjenhøjde.

Målgruppe
Alle som i deres daglige arbejde er i kontakt med mennesker med afasi: Ergo- og fysioterapeuter, sygeplejesker, sosuassistenter og - hjælpere, læger, logopæder, koordinatorer, støttepersoner m.v.

Undervisere
Kurset afholdes af erfarne logopæder fra IKH som er certificerede SCA-undervisere fra
The Aphasia Institute of Toronto, der har udviklet metoden.
Underviserne har stor erfaring med formidling og implementering af SCA. De har arbejdet i mange år med at diagnosticere, vejlede og undervise personer med afasi og har således nøje kendskab til de udfordringer, som kommunikation med personer med afasi kan give - både i akut- og rehabiliteringsfasen men også når det bliver hverdag med afasi.