IKHs idé og projektudviklingsfagpilot er et forløb for medarbejdere, der arbejder i social og sundhedssektoren. Forløbet er rettet mod alle medarbejdere i organisationen.

Det foregår på IKH, hvor en eller flere medarbejdere deltager sammen med medarbejdere fra IKH og andre organisationer. Vi har også mulighed for at skræddersy et forløb for hele afdelingen eller organisationen. 

Læs mere i I-paper:

https://ipaper.ipapercms.dk/RM/IKH/fagpilot/ikh-fagpilot-et-forloeb-der-styrker-den-medarbejderdrevne-udvikling-og-innovation/

Tre gode grunde til at deltage i fagpiloten:

Styrker medarbejdernes indflydelse og ejersskab 

Hvordan balancerer man mellem at udvikle og drifte, får testet om en idé er god og lagt en plan for at komme fra idé til projekt? Alt det og meget mere arbejder vi med på fagpiloten samtidig med, at vi giver værktøjer til at kommunikere ideerne, så andre "køber" dem.

Gearer medarbejder og organisation til i fællesskab at udvikle bæredygtige løsninger

Ideerne til udvikling og innovation opstår i hele organisationen. Fagpiloten skaber en ramme, der kan være med til at gribe de ideer, der opstår til møder, i frokostpausen eller når to kolleger møder hinanden på gangen. Samtidig får medarbejderne under forløbet værktøjer til at tage personligt leder- og ejerskab over egne ideers udvikling. Den kontinuerlige lederinvovlvering er med til at sikre, at de projekter, der kommer ud af fagpiloten har en høj implementeringsgrad.

Medarbejderne er specialister i organisationens opgaveløsning 

Offentlige organisationer i social- og sundhedssektoren er båret af de specialister, der er ansat til at give borgerne bedst mulige forudsætninger for at kunne leve et aktivt liv. Derfor er vi afhængige af, at medarbejderne får mulighed for at bidrage med deres gode ideer til forbedring af ydelser, effektivisering af arbejdsprocesser og ikke mindst til udvikling af nye tilbud.

Hvor og hvornår foregår næste fagpilot - og hvem underviser?

Forløbet finder sted i IKHs lokaler på Marselisborgcentret P.P. Ørums Gade, 8000 Aarhus C. 

Næste forløb starter med ideudviklingsworkshop 26. september 2019.

Den øvrige undervisning finder sted:22/10, 5/11, 18/11 og 3/12. 

Fagpiloten på IKH undervises af medarbejdere fra IKHs udviklingsafdeling. 

Fagpilotens struktur og omfang

Fagpiloten er udviklet på IKH til vores medarbejdere, men kan bruges i alle typer af organisationer, der gerne vil skabe en platform for udvikling. Forløbet løfter medarbejdernes projektkompetencer og trivsel i udviklingsarbejdet. Derudover er målet at flere ideer bliver kvalificeret, at udviklingsarbejdet bliver løftet op på strategisk niveau og at implementeringsgraden bliver større.  

Krav til ledelsen

Lederne indgår i fagpiloten i begyndelsen – som dem, der "godkender" en idé og at en medarbejder melder sig til fagpiloten. Lederne skal også afholde møde med medarbejderen efter endt forløb – ideelt senest ugen efter. Derudover deltager dele af ledelsen altid på forløbets sidste dag.

Krav til deltagerne

Alle skal have en idé til et projekt, som de kan arbejde med. De skal i udgangspunktet kunne deltage i alle fem dage, afholde et afsluttende møde med deres leder, og deltage i netværket efterfølgende, hvis relevant.

Ressourcer

Der skal afsættes 40 timer pr. medarbejder til at deltage i Fagpiloten og det efterfølgende netværk.

Pris

Pris 5.500 kr eksklusiv moms. inklusiv 5 undervisningsdage, 4 netværksmøder, materialer og forplejning.

 

 

Fagpilotens forløb

Projektkompetencer 

Forståelse af udviklingsarbejdet som forretningsudvikling. Med udgangspunkt i IKHs governancemodel for projekter arbejder vi med diverse projektværktøjer, teori og modeller. Business Canvas bruges som gennemgående logik og model i forløbet.

Det personlige lederskab

Forståelse for egen rolle i styringen af udviklingsarbejdet.
Viden om roller, team og personlige præferencer i udviklingsarbejdet. Deltagerne skal aktivt tage ansvar for, hvordan det kan lade sig gøre at gennemføre projektet og styre tid, ressourcer og leverancer.

Kontakt 

Hvis du vil vide mere om Fagpiloten på IKH, tilmelde en eller flere medarbejdere eller høre om, hvordan vi kan skræddersy en fagpilot til en hel afdeling på jeres arbejdsplads, så kontakt Gerd Hultberg 21179164/gerd.hultberg@rm.dk

Gerd Hultberg

Afdelingsleder for stab
Ansvarlig for kommunikation
Kontakt til Post Commotio

 

Tlf 21 17 91 64