Mangler I redskaber til at gøre kommunikationen mere flydende, oplever I misforståelser og frustrationer fra borgerne og jer selv? Så book en IKH specialist til at komme med input og inspiration til at gøre det anderledes end I plejer. Oplægget kan stå alene eller I kan bruge det som kick-off til et længere forløb om forbedring af kommunikationen mellem jer og borgerne.

Oplæg der giver redskaber til at styrke kommunikationen

Hos personer med tale-sproglige vanskeligheder, som afasi og dysartri, og deres samtalepartnere kan den daglige kommunikation blive en stor udfordring. Når talen rammes kan det betyde at den information, man ønsker at give, mister betydningsfulde elementer og måske bliver helt uforståelig for samtalepartneren. Ved afasi kan evnen til at forstå tale kan også være svækket, og det påvirker forståelsen af det budskab, som en samtalepartner ønsker at videregive til den afasiramte.

Når en person har en hørenedsættelse, kan personen gå glip af vigtige informationer og trække sig i sociale sammenhænge, hvor der ikke er optimale lyttebetingelser.

For alle tre problemstillinger handler det om, at den enkeltes rolle i samtalen kan blive anderledes og der skal tage flere midler i brug for at få en god kommunikation.

Målet er at give deltagerne redskaber til, hvordan de kommunikerer bedst muligt med borgere, der har kommunikative vanskeligheder.

Indhold på oplægget

  • Kort introduktion til hvordan afasi og dysartri kan påvirke kommunikationen.
  • Kort introduktion til hvordan et høretab kan påvirke kommunikationen. 
  • Konkrete redskaber til hvordan kommunikationen kan optimeres, så fx mål for genoptræningen kan sættes i fællesskab og borgeren føler sig inddraget i beslutninger i processen.  

Der vil være mulighed for spørgsmål om aktuelle problemstillinger som i møder i jeres arbejde. 

Varighed: 2 timer

Oplægget afholdes af IKH logopæd med speciale i både afasi, dysartri og høretab.

Pris fra 2950 kr.

Kontakt Gerd Hultberg, 21179163, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan skræddersy et oplæg, der passer ind i jeres kontekst.