Medarbejderne i Specialrådgivningen arbejder med ambulant tværfaglig udredning, behandling, rådgivning og vejledning til børn og unge med kommunikationsvanskeligheder og  funktionsnedsættelser i form af  fysisk eller psykisk handicap - eller mistanke herom. 

Vi tilbyder også specialpædagogiske udviklingsforløb for børn og unge med autismespektrum forstyrrelser i form af hjemmetræningsforløb, individuelle specialpædagogiske forløb.

Vi har specialiseret os i at tilrettelægge intensive specialpædagogiske udviklingsforløb for børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller andre særlige vanskeligheder.